7 Начина да наименоваме позиция от количествена сметка

7 Начина да наименоваме позиция от количествена сметка

Решихме да направим този пост в помощ на колегите, които започват да правят количествени сметки или правят първите си стъпки в ценообразуването. Целта е да стоим конкретни и да дадем на всеки, който го е прочел нещо полезно, което да може да използва. От друга страна ако се занимавате от много време със събиране на количества или остойностяване този материал може би няма да ви е от полза.

Аудио версия

С този пост искаме да опитаме и една нова форма на представяне, а именно аудио, в което тази статия ще можете и да слушате. Тъй, като това добавя допълнително време при изготвянето на дадена тема ще се радваме да споделите с нас дали записът ви е харесал или пък просто да споделите вашето мнение.

 

Обикновено след изготвянето на подробните количествени сметки следва един деликатен момент, в който ще трябва да съставим обобщената сметка. Това е момента, в който ще можем да си улесним работата по ценообразуването.

След като групираме подходящо количествата идва ред на наименованието на позициите. То ще е от ключово значение за това да поднесем правилната информация за всеки тип работа. Обикновено с това наименование вече показваме, че не става въпрос за резултати от геометрични сметки, а за видове работи, които ще трябва да се изпълняват.

Да уточним обхвата

Едно от нещата с които започва даден тип СМР обикновено е обхвата и под обхват визирам дали основният материал само ще се доставя, само ще се полага, или пък и двата варианта.

Доставка на основен материал
Доставка и полагане на основен материал

Макар все още тези варианти да не звучат като класически строителни позиции, резултата ще дойде след следващите няколко точки.

Да уточним начина на полагане или изпълнение

Един от най – подходящите примери за уточнение на изпълнението е полагането на бетон. Той може да бъде положен с кюбел или с бетонпомпа. Съответно може да конкретизираме това по горе долу следният начин:

Доставка и полагане на бетон с бетонпомпа

В някои ситуации ако не сте сигурни може да си спестите тези детайли, но този който ще ценообразува в крайна сметка ще трябва да избере някакъв начин за полагане.

Да уточним основният материал

Уточняването на основният материал е от важно значение за цената. За пример конкретизирането на класа на бетона и други негови характеристики са необходими за даване на по – точна цена. Нека да видим кратък пример:

Доставка и полагане на бетон В25 с бетонпомпа
Доставка и полагане на хидроустойчив бетон В25 с бетонпомпа

Това, което е излишно е да започнем да описваме характеристики на бетон, които не се отнасят пряко към избора на цена, дори и да са важни. Това може да бъде класа на цимента, водоциментовото отношение и т.н. Може би за производството му или от конструктивна гледна точка имат значение, но мястото за конкретизиране не е в описанието.

Да уточним мястото или елемента за което се отнася

Мястото и височината на полагане може да са от много голямо значение. За пример ако се бетонират вертикали на много висока кота или се бетонира в основи. От друга страна височината и мястото може да рефлектира не само за сложността, но и при избора на начин за монтиране.

Нека да се опитаме да обогатим нашите примерни заглавия:
Доставка и полагане на бетон В25 в колони с бетонпомпа
Доставка и полагане на бетон В30 в основи с бетонпомпа

Да уточним допълнителни включени дейности

Основният вид дейност може да изисква допълнителни дейности. Все пак ако не бъдат записани и наистина не се подразбират това ще рефлектира над точността на остойностяването. Ако не е такава целта е добре да бъдем конкретни.

Допълнителна дейност може да бъде трамбоването след зариването на даден изкоп. Ето и един пример:
Доставка и зариване на изкоп за тръби с пясък, включително и трамбоване

Да уточним последващи дейности

Последващите дейности обикновено са свързани с основната дейности. Един от светлите примери за това е разбиването на бетона. След като даден елемент бъде разбит, отпадъците които не са малко и са тежки би трябвало да отидат към някое депо.

В такъв случай може да запишем следното:
Разбиване на бетонова настилка, включително натоварване и извозване

Има и друга опция в която можем да разделим позицията на 2:
Разбиване на бетонова настилка
Натоварване и извозване на разбита бетонова настилка

Преимуществото да отделим последващата дейност е, че ще можем да съберем в една позиция бетоновите отпадъци от няколко позиции. Ето какво имам в пред вид:

Разбиване на бетонова настилка на ...
Разбиване на рампа по ос ... на кота ...
Натоварване и извозване на бетонови отпадъци.

Да напишем всичко с главни букви

Не знам защо всички го правят, но е факт. По добре го правете и вие. Ето какво имам пред вид.

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В25 С БЕТОНПОМПА
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОУСТОЙЧИВ БЕТОН В25 С БЕТОНПОМПА

Хареса ли ви този пост?

Ние наистина се интересуваме от това материалите, които създаваме било то под формата на програми, книги или постове да се използват. Това е първата цел. Бихме се радвали да видим в коментарите дали този пост ви е бил полезен или пък да отговорим на вашите въпроси.

Вашата реакция на този или други материали ни помага да разпределим правилно усилията и да доставяме по – полезна информация до посетителите на сайта ни.

Създаване на фирмени строителни ценоразписи с Project Estimator

С качването на следващата версия 2.5 всеки потребител на Project Estimator, ще може да получи най – новото разширение на базата данни PE FS. То ще бъде доставено, като малка допълнителна програма.

Тъй като разширението е добавено, като отделна програма потребителите не би трябвало да усетят разлика в работа си с Project Estimator,, но от друга страна всеки път, когато им бъде необходимо ще бъде на разположение.

Основен екран на добавката за база данни със строителни разходни норми PE File Search към софтуера за сторително ценообразуване Project Estimator
Всички представени цени в екраните или видеата са примерни и незадължителни.

Това е едно добро приложение, което изключително бързо разчита всичките ви сметки, които сте направили на Project Estimator, и ви поднася данните в удобна форма.

PE File Search генерира няколко таблици от вашите сметки, като в последствие ви ги представя под формата на ваш вътрешен ценоразпис. И това не касае само позиции с анализи, но и материали, часови ставки и машиносмени. Добавени са разумни алгоритми, които разпознават еднакви или подобни позиции и ги обединяват.

В комбинация с тези алгоритми и новата система за търсене намирането на информация става изключително бързо.

ЦЕНОВИЦИТЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ В КЪЩИ

Ето това ще е частта в, която Project Estimator, ще е различен за всеки.

Да вземем за пример по – специфичните технологии чието ценообразуване ви е коствало време и проучване. Сега този труд ще е стои на бърз достъп до вас с доста разбити данни. При търсенето на позиции ще можете да видите, колко е цената на труда или Нвр на всички позиции и от коя сметка са дошли.

03. Отворен анализ в PE File Search

PE File Search освен, че запазва анализа на позициите, извлича полезната информация и я разпределя в 10 помощни колони, които във всеки момент могат да бъдат включени или изключени.

От друга страна ще можете да избирате динамично от кои сметки да се образува базата данни. Това ще позволи от 80те добавени такива да се търси само в 11. Разбира се в последствие ще можете да изберете други 16 в, които да търсите.

Аз лично все още си играя с базата данни от всички сметки, като разглеждам какви цени сме давали за различни обекти през цялата 2015.

Търсене на цени на строителни материали с добавката PE File Search на програмата за строително ценообразуване Project Estimator

И докато говоря за цени една от сериозните приимущества е търсенето на цени на материали. При остойностяването на последната сметка с, която тествах PE File Search не ми се наложи да отворя Chrome нито веднъж. Тъй като при търсене ми излизаха всички цени за даден материал на практика много бързо си направих изводи за средните такива.

Базите данни с разходни норми натрупани от сметки имат и друго качество. Те нарастват с времето. Ако имате добър инструмент, който да не ви кара да търсите по директории и екселски файлове тази база би могла да бъде изключително мощен инструмент.

САМ В КЪЩИ?

Може да не е необходимо. PE File Search позволява работа в cloud средата, която вече използвате. Просто трябва да изберете една директория, която да се намира за пример в моят случай в Dropbox. Това е. Така на практика ще разполагате не само с вашите сметки, но и с тези на колегите ви.

С това PE File Search прави много сериозни стъпки в автоматичното създаване на фирмени ценоразписи и ускоряване на остойностяването с Project Estimator.

КАК СЕ ИНСТАЛИРА PE File Search?

Всъщност за всички настоящи потребители инсталирането ще е много лесно. Единственото необходимо е от менюто „Инструменти“ реда „Добавки“ да се стартира прозореца с добавки. След това просто се маркира PE File Search и се избира „Инсталиране“.

За по – напредналите потребители това е командата с, която ще можете да инсталирате директно от конзолата (стартира се отново от менюто „Инструменти“):
$install pefilesearch

След като стартирате иконата на програмата от десктопа ви просто следвайте инструкциите.

Разходни норми в Project Estimator

Представям ви новото мини ръководство за Project Estimator, което илюстрира как се разглеждат разходни норми по книжки.

Разбира се има опции за търсене във всички бази данни, и аз я ползвам. Но за мен лично е невероятно ценно да мога да се фокусирам и да разгледам тематично подредени анализи. Особено, когато работя с теми, които не са ми особено познати.


Още допълнителна информация можете да получите на страницата на

Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 2ра

В предходната част от тази статия разгледахме развитието на ценообразуването и стандартите за него в САЩ и Канада.

MasterFormat е стандарт за организиране на спецификации и друга писмена информация за строителни проекти в САЩ и Канада. Целта на този стандарт е да се формират спецификациите към договорите за строителствао. Стандарта организира в стандартизиран формат отделни раздели от строителството.

Този стандарт организира видовете строително монтажни дейности в 50 петдесет раздела. Като всеки от тях е организаран на подраздели и части.

Стандарта е разработен от института за стандартизация в САЩ (CSI) и Канада (CSC). Стандартизирането на информацията ,подобрява комуникацията между всички участници в строителния процес. Помага да се изгради такава структура, която да отговаря на изискванията за срокове и бюджети.

R.S.Means е американска компания, която активно публикува информация за разходни норми и стойности в строителството. Базата данни на компанията, се използва за строителна оценка от професионалните ценовици.

Данните са източник за оценка за изчисляване на разходите за изграждане преди започване на строителството. Тя може да се използва в почти всеки етап от планирането на разходите и да стане по – точна с предаването на проекта.

R.S.Means е най – точната координирана система за инженеринг и определяне на разходите.

Процесът на определяне на разходите е от решително значение за всеки строителен проект. Колкото по късно в развитието на проекта се прави оценката, толкова тя е по – точна.

Има пет различни нива на оценка, всяко от което е по – точно от предходните:
– На фаза идеен проект
– На фаза проектиране
– На фаза оферта
– На фаза договаряне
– На фаза изпълнение.

Разходите на квадратен метър се използва на най – ранния етап на проектиране.

Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 1ва

Избрали сме една тема,която на пръв поглед е доста професионално ориентирана и е за ограничен кръг читатели. Тъй като ценообразуването на строителството в момента в България е, като в дивия запад, може би ще е интересно да разкажем, как са ценообразували в строителството в Америка, през какви етапи са минали и как се ценнобразува сега. Затова темата е: Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? Ще се спрем малко на историята и пояснения по тази тема.

Три основни компонента на ценообразуването
Ценообразуването, главно е свързано с три основни компонента или измерения. Това са технология, количество и цена. Връзката между тях ни позволява да опишем точно всяко едно действие, дейност или процес при изпълнение на строителните работи.

Защо се спираме именно на тези три компонента? Технологията е компонент от ценообразуването, който се променя и развива. Именно заради този компонент се правят всички промени в ценообразуването.

Технологията е движещата сила и колкото по – бързо се развиват строителните технологии, толкова повече имаме нужда от промени в ценообразуването, от нови анализи, от нови раздели и нови ценоразписи.
Разбира се тук говорим за строителни технологии, което не изключва технологиите за промяна на обработка на данните и на комуникациите.

Вторият ключов компонент е количеството. Определянето на количествените параметри е от особена важност, защото те дават цифрово изражение на технологията. Под количество трябва да се разбират:
– разходни норми за основните елементи на цената (труд,материали и механизация)
– коефиценти определящи условията при ценообразуване
– проценти за начисляване и др.

Третият компонент е цената. Този компонент дава стойностният израз на технологията. Изминавайки пътят на целият този процес е с една единствена цел, да получим адекватна оценка на разходите за изпълнение на една технология.
За правилното ценообразуване има още едно условие. Това са правилата и стандартизацията или казано по – просто описание на всички процеси и строителни технологии в една система.

Именно за тези правила искаме да Ви разкажем, каква е била системата за ценообразуване в Америка и как тя се е променяла с течение на времето.

За стандартизиране на ценообразуването в строителството, като система в САЩ се е започнало да се говори още през 1934 г. Първи са започнали да го използват инженерните части в армията. По – съществено развитие претърпява едва след втората световна война, когато започва усилено следвоенно строителство. Тогава се създава и стандарта MasterFormat.

Каква е историята на този стандарт? Първоначално такива спецификации са се подържали от различните щати за нуждите на строителната и инженерната военна промишленост. Всички данни, които са налични в тази насока до 1948 г. са били предадени на новосъздадения институт за технически спецификации и стандарти (CSI). Тогава започва и да се прави организация на спецификациите в система. Било е необходимо около петнадесет години за да излезе в 1963 г. първият формат за строителни спецификации, с 16-те основни раздели по видове строителни дейности (пет цифрен код).

Самото наименование MasterFormat се появява през 1975 г. и CSI започва редовно неговото публикуване и разширяване. През този период този стандарт се утвърждава на цялата територия на северна Америка. Това също е и период на бързо развитие на строителните технологии. Това развитие на строителната индустрия и технологии налагат актуализиция на стандарта.

След 1995 г. се започва работа в института CSI по разширяване на стандарта MasterFormat. През 2004 г стандарта е разширен от 16 на 50 раздела с шест цифрен код, отразявайки всички иновации в сферата на строителството.

Самата история на този стандарт показва колко усилия са били положени за да може да се стандартизира една строителна индустрия. За да може всички участници в строителния процес да работят по едни и същи правила. Този стандарт оптимизира разходите, оптимизира времето и не позволява спекулации.

Microsoft Project от 1980 г. до днес

Microsoft Project днес е водещият софтуер за създаване на графици във всички индустрии. Project в строителството е ползван предимно за създаването на линейни графици, мрежови графици, диаграми на работната ръка и следене на изпълнението по проекти. В началото Project е бил ползван под DOS за организиране на софтуерни проекти в Microsoft, като вътрешен софтуер.

Microsoft Project от 1980 г. до сега, timeline
Microsoft Project от 1980 г. до сега, timeline

През 1980 г. Роб Бредхов започва работа по програмата. Тогава той е служител на IBM, които съвместно с Microsoft работят по създаването на операционната система OS и OS/2 (предшественик на Windows).

Работата по Microsoft Project продължава до 1984 г., когато е пусната версия 1.0 под DOS. Това е първата версия, която започва да се разпространявана.

Развитието на Microsoft Project може да се раздели на два основни етапа. Първият е серия от версии, които работят под DOS. Този етап завършва през 1990, когато излиза версия 1.0 за Windows. С 4те версии излезли под DOS, свършва този етап от историята на Project.

Следващата генерална стъпка в развитието на програмата настъпва през 2000 година, когато излиза първата версия на Project Server, под името Project Central.

РАЗГЛЕДАЙТЕ РЪКОВОДСТВАТА ЗА MICROSFT PROJCET ОТ ТОЗИ САЙТ

.

Истории на версиите

Версия 4.0 за DOS

Година: 1987 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/46016029-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Версия 1.0

Година: 1990 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/8A0D2A28-3644-11E4-A83D-7054D21A8599

Версия 3.0 (Windows)

Дата: 1992 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/BAF257BF-445B-11E4-A83D-7054D21A8599

Версия 3.0 (Macintosh)

Дата: 1992 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/437F2D1A-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Версия 4.0

Дата: 1993 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/4871BDA9-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Microsoft Project 95

Дата: 1995 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/45D8AC77-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

РАЗГЛЕДАЙТЕ РЪКОВОДСТВАТА ЗА MICROSFT PROJCET ОТ ТОЗИ САЙТ

.

Разходни норми за снаждане на армировка

Разходни норми за снаждане на армировка с муфи

Дълги години традиционният метод на съединяване на армировъчните пръти беше снаждане чрез разминаване. Колкото по – голяма е границата на провлачване на армировъчната стомана толкова по – голяма дължина на снаждане се изисква.Това завишава разхода на стомана, а от там стойността. С новите нормативи за проектиране по Еврокодове и използването на армировка с граница на провлачване 500 Мра, снаждането с муфи става все по – актуално.

Предимства на този метод на снаждане са:
– Позволява да се използва максимално напречното сечение на пръта
– Отпада нуждата от увеличаване на бетоновото покритие в зоната на снаждане
– Неутрализира пренасищането на бетона с армировъчни пръти
– Могат да бъдат механично снадени армировъчни пръти от всички видове диаметри и класове

Какво се промени при армирането

У нас вече действат и нови стандарти за армировка, които са европейски или са хармонизирани с европейските норми. Въведен е и европейски стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции (Еврокод2).

От май 2007 г. е въведен нов стандарт БДС 9252 за горeщовалцуваната, термично уякчена, оребрена и заваряема армировъчна стомана клас В500В и В500С. Тя се доставя с диаметри 8 мм и по-големи.Трябва да се подчертае, че тази армировка съответства на стандартизираните европейски критерии за заваряемост и за пластичност при огъване.Този клас армировка е с напълно аналогични характеристики с въведената армировка клас Т-IV през 1996 г.

Отпадането съгласно (Еврокод 2) на приложението на традиционните армировъчните стомани А–I, A-II и AIII при проектиране и изпълнение на стоманобетонови конструкции, чиято граница на провлачване е от 390 до 410 МРа и замяната им с армировка клас А-IV или клас В500В и S500S с граница на провлачване 500 МРа е и необходима предпоставка за промяна на строителните анализи и разходни норми.

Промяната на вида и разхода на стоманата при разминаването на прътите води до увеличаване на разхода за стомана.Замяната на снаждането с муфи става все по актуална тема за промяна на разходни норми при изпълнение на армировъчните работи при използване на муфи.

.

Разходни норми за снаждане на армировка

В тази част от статията има приложени строителни анализи с разходни норми.

РСН 032 401 БР МОНТАЖ НА БЪРЗО НАВИВАЩИ СЕ МУФИ ПРИ КОЛОНИ И ГРЕДИ N20
Труд Hвр 0.3200
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.3200 1.00
Материали рн дср
24.10.83.10.01 СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ N 20 БР 1.0000 1.10

.
cta-pe-big
.

РСН 032 402 БР МОНТАЖ НА БЪРЗО НАВИВАЩИ СЕ МУФИ ПРИ КОЛОНИ И ГРЕДИ N25-30
Труд Hвр 0.3335
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.3335 1.00
Материали рн дср
24.10.83.10.02 СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ N 25-30 БР 1.0000 1.10

.
cta-pe-big
.

Защо се промениха разходните норми и стандарта за армировъчната стомана – Част 3та

В първата част от статията разхледахме промените в стандартите и разделението на армировката според сложността на монтажа.

Класовете армировъчна стомата и теглата й са разгледани във втората част на статията.

Трябва да отбележим, че арматурните мрежи не винаги се дават в квадратни метри. С Таблица В може лесно да се пресметне теглото на заварените мрежи на база на тяхната квадратура:

Таблица В: Тегла на завърени армировъчни мрежи

.

шифър вид [ d ] размери отвор мярка тегло
32 302 Заварени мрежи 4.0 mm 150 mm х 150 mm kg /m2 1.35
32 303 Заварени мрежи 4.2 mm 100 mm х 100 mm kg /m2 2.23
32 304 Заварени мрежи 4.2 mm 150 mm х 150 mm kg /m2 1.48
32 305 Заварени мрежи 4.2 mm 250 mm х 100 mm kg /m2 1.57
32 306 Заварени мрежи 4.2 mm 250 mm х 150 mm kg /m2 1.17
32 307 Заварени мрежи 5.0 mm 100 mm х 100 mm kg /m2 3.15
32 308 Заварени мрежи 5.0 mm 150 mm х 150 mm kg /m2 1.89
32 309 Заварени мрежи 5.0 mm 200 mm х 200 mm kg /m2 1.56
32 310 Заварени мрежи 5.0 mm 250 mm х 150 mm kg /m2 1.53
32 311 Заварени мрежи 6.0 mm 100 mm х 100 mm kg /m2 4.54
32 312 Заварени мрежи 6.0 mm 200 mm х 200 mm kg /m2 2.25
32 313 Заварени мрежи 6.0 mm 200 mm х 100 mm kg /m2 2.73
32 314 Заварени мрежи 8.0 mm 200 mm х 100 mm kg /m2 2.93
32 315 Заварени мрежи 8.0 mm 150 mm х 150 mm kg /m2 3.44
32 316 Заварени мрежи 8.0 mm 200 mm х 200 mm kg /m2 4.00
32 317 Заварени мрежи 8.0 mm 250 mm х 150 mm kg /m2 3.41
32 318 Заварени мрежи 8.0 mm 250 mm х 100 mm kg /m2 4.98

.
.
.

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 2ра

След като разгледахме в 1-вата част на тази статия инвентарните кофражи, в тази част ще се спрем на:

Кофражни системи

Това са съвременните кофражни технологии, които се наложиха на строителния пазар. Все повече световно известни фирми започнаха да усъвършенстват своите кофражи и да предлагат различни модулни системи, които позволяват бърз монтаж и много добро качество на излятия бетон. В зависимост от предназначението за използване на кофражите, те могат да са индивидуални или универсални. Фирмите все повече се стремят да разработват такива модули, които да са универсални и да имат по – голямо приложение.

Поради факта, че повече от 80 % от монтираните кофражи се изпълняват с новите кофражни системи, имаме актуализация главно на разходни норми за този тип кофражи.

Кофражните системи позволяват създаването на такива модулни конфигурации, които максимално да могат да се обединяват в един елемент и така да се използват многократно. Предимствата са намаляване на трудоемкостта, повишаване на качеството и възможност за изпълнение на всякакви бетонови конструкции.

Тези системи позволяват и олекотяване на отделните модули като за това се използва олекотена конструкция. Използват се сменяем хидрофобен шперплат като лице на кофражната форма и алуминиева поддържаща конструкция. Използването им е много актуално там, където не е възможно използването на кран или друго подемно средство. Независимо от производителя, кофражните системи имат приблизително един и същ принцип за работа и сглобяване като различията са само по вида на сглобките и захващането на платната.

В края на тази част от статията са добавени няколко анализа от РСН 03: Бетонови конструкции, които също така са добавени в базата данни на Project Estimator.

РСН 031 103 М2 КОФРАЖ СУТЕРЕННИ СТЕНИ С ВИСОЧИНА ДО 5.50 М
Труд Hвр 1.5500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( ПОДГОТОВКА) Ч.Ч. 0.4400 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ) Ч.Ч. 0.9500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ( ПОЧИСТВАНЕ ) Ч.Ч. 0.1600 1.00
Материали рн дср
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
20.30.12.70.06 КОФРАЖНО МАСЛО КГ 0.2000 1.00
25.11.23.10.54 КОФРАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА СТЕНИ М2 1.0000 1.10
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7600 1.10
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

За последните 3 години ние дадохме повече от 2 398 пробни версия на Project Estimator.
Запознайте се и вие с нашият софтуер.

Заяви пробна версия

.

РСН 031 203 М2 КОФРАЖ КОЛОНИ С ПРАВОЪГАЛНА ФОРМА ПЕРИМЕТЪР НАД 160 СМ
Труд Hвр 1.4500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( ПОДГОТОВКА) Ч.Ч. 0.3000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ) Ч.Ч. 1.0000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ( ПОЧИСТВАНЕ ) Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
20.30.12.70.06 КОФРАЖНО МАСЛО КГ 0.2000 1.00
25.11.23.10.62 КОФРАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПРАВОЪГАЛНИ КОЛОНИ М2 1.0000 1.00
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

РСН 031 263 М КОФРАЖ КРЪГЛИ КОЛОНИ С ФИБРОТРЪБА ;D= 410 ММ
Труд Hвр 0.8500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.7000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ч.ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
25.11.23.10.73 ФИБРО ТРЪБА Ф 400 ММ М 1.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 tm мсм 0.0040 1.00
РСН 031 312 М2 КОФРАЖ ПЛОЧИ ГРЕДОВИ С ПОДПИРАНЕ Н= 4.00 М
Труд Hвр 1.6000
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.4000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 1.0500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
16.1016.50.01 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.14
25.11.23.10.55 КОФРАЖНИ ТРЕГЕРИ KOМПЛЕКТ ( ЗА 1 М2) М2 1.0000 1.00
25.11.23.10.57 КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПОДПОРИ 30 KN ( ЗА 1 М2) М2 1.0000 1.10
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

РСН 031 403 М2 КОФРАЖ ГРЕДИ С НЕОБХОДИМ. ПОДПИРАНЕ Н= 5.00 М
Труд Hвр 1.7000
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.4000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 1.1500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
16.1016.50.01 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.14
25.11.23.10.55 КОФРАЖНИ ТРЕГЕРИ KOМПЛЕКТ ( ЗА 1 М2) М2 0.5000 1.00
25.11.23.10.57 КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПОДПОРИ 30 KN ( ЗА 1 М2) М2 0.5000 1.10
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

Изпробвайте тези анализи с Project Estimator

Заяви пробна версия

.

Актуализация на разходните норми за кофражи

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 1ва

Актуализация на разходните норми за направата на кофража, е свързано с познаване на различни видовете кофражи и технологичните процеси и за тяхното изпълнение.

Кофражните конструкции могат да се класифицират по различни начини в зависимост от начина на приложение и конструктивното решение. Съвсем условно като приложение и развитие в строителната практика, кофражите могат да се класифицират в две основни групи:
А. Инвентарни кофражи
Б. Кофражни системи

Инвентарни кофражи

При този тип кофражи се използват инвентарни средства, като дървени и метални инвентарни платна, тръбно скеле и др. Той е разпознаваем от близкото минало, когато тази технология е била основна. Недостатъка е, че изпълнението е трудоемко и с по – ниска производителност в сравнение с кофражните системи.

При инвентарните кофражи не се изисква използването на подемни средства. Те позволяват използваемост на материалите с определена кратност:
» Метални платна (50 кратна употреба)
» Метално скеле (амортизационна стойност – 8 год.)
» Дъски иглолистни (7 кратна употреба)
» Бичмета иглолистни (10 кратна употреба)
» Греди и подпори (14 кратна употреба)
» Пирони (еднократна употреба)

Разходните норми за този тип кофражи са добре разработени в УСН (Уедрени сметни норми) и ТНС (Трудови норми в строителството). Най – честото им използване е при еднофамилни къщи, вилни сгради и пътни съоръжения. Недостатъкът е не доброто качество на бетоновата отливка(крайния продукт), особено при използване на инветара над допустимите норми за обръщаемост.

В края на тази част от статията са добавени няколко анализа от РСН 03: Бетонови конструкции, които още са добавени в базата данни на Project Estimator.

РСН 031 731 М2 КОФРАЖ ЗА РЕБРЕНИ И КАСЕТИРАНИ ТАВАНИ С ДЕБ. ДО 15 СМ
Труд Hвр 1.8400
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН01 Ч.Ч. 0.4530 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.8670 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 Ч.Ч. 0.5200 1.00
Материали рн дср
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0008 1.14
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0500 1.07
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
25.11.23.10.53 ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО М3 0.0800 1.09
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 734 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ГРЕДИ КЪМ ПЛОЧИ
Труд Hвр 1.8270
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.4230 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.7550 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 Ч.Ч. 0.6490 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0630 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0010 1.14
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
25.11.23.10.53 ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО М3 0.0800 1.09
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 710 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, ВИСОЧИНА ДО 2 М
Труд Hвр 1.6880
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.8440 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.8440 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0756 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0030 1.14
24.10.83.10.15 СТОМАНА ОБЛА КГ 0.2600 1.20
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7900 1.10
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 712 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ КАНАЛИ
Труд Hвр 1.6880
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ч.ч. 0.8440 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ч.ч. 0.8440 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0006 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0945 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0013 1.14
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7900 1.10
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00
Актуализация на разходните норми за кофражи Част 3та

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 3та

Разходни норми
Използване на Project Estimator

В предходните две части на тази статия разгледахме инвентарните кофражни и кофражните системи и разходните норми за тях. В тази ще обърнем внимание на прилагането им в строителни оферти или строителни бюджети.

Предложената методика за ползване на разходните норми (кофражни работи) е свързана с познаването на означенията, шифрите, класификаторите за материали, механизация и строителни специалности. Това ни помага да получим по – голяма информация от строителните анализи. Работата с анализите е изключително опростена при използването на програмният продукт за строително ценообразуване Project Estimator. Същият ползва значителна по обем база данни, която се използва при съставянето на строителните анализи.

Строителните анализи нямат задължителен или нормативен характер, но те могат да послужат като база за изготвянето на реални разчети и стойностни сметки.

Две са главните условия, на които всеки ценовик тряба да обърне внимание.
» Познаване на технологията за изпълнение на вида работа
» Познаване на ценовите параметри на компонентите в анализа (труд, материали, механизация)

За първото условие Project Estimator предлага различни варианти за изпълнение на кофражни работи. В приложенията за строителни анализи са предоставени достатъчен брой анализи, които описват изпълнението на различни видове кофражи. За пример кофражи за стени, плочи, колони и др. Анализите могат да бъдат намерени по име или шифър, след като се избере РСН031: Кофражни работи.

_S1

За изпълнение на второто условие е необходимо познаването на ценовите параметри, като цени на материали, цени за разхода за труд или механизация.

_S2

Също е необходимо познаване и на параметрите за начисляване, като процент допълнителни разходи, процент доставно – складови разходи и процент на печалба. Всички тези параметри зависят от фирмената политика на строителите или от тръжните задания при офериране.

В тази връзка програмата Project Estimator. може да ви бъде много полезна, като използвате създаден модул за симулация, който позволява да променяте основните параметри на строителния анализ и да следите отражението на тези промени върху анализа или цялата сметка.

_S3

Повече информация за актуализацията на разходните норми за кофражите може да получите в Наръчника за разходни норми РСН03 Бетонови конструкции и в сайта на Project Estimator.

Как да предадем график с Microsoft Project на български

Когато започнах да предавам графици на Microsoft Project за обществени поръчки едно от най – големите изпитания за мен бе да локализирам графика или по – просто казано да го предам без никакъв английски текст.

И под английски текст, визирам наименованията на колоните, превода на легендата, описанието на месеците и още много други позиции.

Разбира се това не е една задача, няма готова функция за това и пред проблема се изправя колегата, който графицира било то в офертен или пто отдел.

Тази статия е разделен на 4ри части показващи локализацията по различните елементи на графика иммащи нужда от това, а именно:
Част 1: Превод на колоната за дни, с която и ще започнем
Част 2: Превод на легендата за графици
Част 3: Превод на мащаба на графици
Част 4: Превод на основната таблица

В ръководствата се използва Microsoft Project 2013, но формулата би работила и с версия 2007 и 2010.

Част 1: Превод на колоната за дни
или как 10 days се превръщат в 10 дни

Основната цел в тази част ще бъде да създадем втора колона, която да дублира съдържанието на колоната за дни. Разликата ще бъде, че вместо дните да бъдат записани, като 1 day / 10 days ще бъдат записани, като 1 ден / 10 дни.

Fig7

Фиг. 1

На Фиг. 1 е изведена колона Text1 с дни преведени на български. Това е и целта на настоящото ръководство.

Ако вече сте прочели тази статия можете да се възползвате от кратко резюме за да си припомните стъпките или просто да си копирате формулата.

Кратко резюме
В следващите стъпки ще отворим нова колона Text1 и в нея ще сложим формулата:
IIf( [Duration] / 8 / 60 = 1, "1 ден", CStr( [Duration] / 8 / 60 ) + " дни" )
Разбира се трябва да кажем на Project да използва тази формула и за клоновете.

Ако не сте можем да започне с 1та стъпка.

Стъпка 1

В тази стъпка ще въведем три задачи. Ще започнем с въвеждането на имената им Задача 1, Задача 2 и Задача 3 в колоната Task Name. В колоната Duration ще въведем последователно 1, 2 и 3 дни.

Датите и връзките не са релеванти към настоящото ръководство и можете да ги оставите по подразбиране.
.

Стъпка 2

Следващата стъпка е да щракнем с десен бутон на колоната Start и да изберем реда Insert Column.

Фиг. 2

Fig2
.

Стъпка 3

От появилото се меню трябва да изберем колоната Text1 точно, както е показано на Фиг. 3.

Фиг. 3

Fig3
.

Стъпка 4

След, като добавихме колоната Text1 в 3та стъпка сега с десен бутон върху нея и да изберем Custom Fields.

Фиг. 4

Fig4
.

Стъпка 5

Появява се диалога Custom Fields. В него ще изберем бутона Formula ….

Фиг. 5

Fig5
.

Стъпка 6

Тази стъпка е една от най – ключовите. В нея се стартира прозореца Formula for ‘Text1’. В този прозорец ще сложим тази формула:
IIf( [Duration] / 8 / 60 = 1, "1 ден", CStr( [Duration] / 8 / 60 ) + " дни" )

И ще натиснем ОК.

Внимание!
Ако ви даде грешка трябва да опитате да замените знака „,“ с „;“. Имайте пред вид, че Project ще ви изкара предупреждение, че формулата ще изтрие съдържанието в колоната. Трябва да различим това съобщение от това за грешка.

След, като успешно затворим прозореца трябва да укажем на Project да използва формулата освен за позициите и за клоновете. Тази отметка се казва Use Formula. На Фиг. 6 е оградена с червено с номер 3.

Фиг. 6

Fig6
.

Стъпка 7

В стъпка 7 можем да се насладим на резултата. В колоната Text1 се виждат дните вече изписани на български. Забелязва се, че формулата различава единствено и множество число и съответно вместо “1 дни” се изписва коректният запис “1 ден”.

Фиг. 7

Fig1
.

Какво още можете да опитате?

Други колони за продължителност

На същият принцип може да бъдат преведени колоните Free Slack (Частен резерв) и Total Slack (Пълен резерв).

Имайте в пред вид, че продължителността в Microsoft Project се мери в минути и във формулата времето трябва да бъде разделено последователно на 60 минути и на 8 часа за да получим резултата в дни.

Колони за човекочасове

В допълнение можете да опитате да преведете, колоната Work и нейните производни, като Baseline Work, Remaining Work и прочие. Особеността тук е, че стойностите за Work отново са дадени в минути и ако искаме да дадеме човекочасове ще трябва да разделим на 60 мин.

Формулата за Work и производните и колони има следният вид:
IIf( [Work] > 0, CStr( [Work] / 60 )+" ч.ч.”, "0 ч.ч.?” )

Отново ще обърна внимание, че би могло да се наложи да замените знака “,” с “;”. Това зависи от настройките на вашият компютър.

РСН 03: Бетонови конструкции

Това е предварително копие от книгата с разходни норми, която предстои да излезе. Тя се казва „РСН 03: Бетонови конструкции“ и е първата от поредицата „Разходни строителни норми“.

В нея са засегнати три основни раздела:
РСН 031 – Кофражни работи
РСН 032 – Армировъчни работи
РСН 033 – Бетонови работи

Като във всеки един от тях са разработени разходни норми пригодени за работа с Project Estimator

От февруари ще можете да я откриете в книжарниците.

Работа по новите възможности за принтиране

Това са два екрана, които ще служат за настройка на печата. Ще се ползват както за стойностни сметки и справки, така и за анализи.

PEPrint

В следващата версия, която ще излезе до месец ще са достъпни за ползване.

Таблица за теглото на армировка

Това е класическата таблица за тегло на арматурата по диаметри.

D
Ф 6.5
Ф 8
Ф 10
Ф 12
Ф 14
Ф 16
Ф 18
Ф 20
Ф 22
Ф 25
Ф 28
Ф 32
Ф 36
Ф 40
кг/м
0.260
0.395
0.617
0.888
1.208
1.578
1.998
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865

Все пак, ако искате да смятате автоматизирано можете да ползвате QArm (програма за автоматизирано вадене на подробни спецификации от AutoCAD).

Тегло на арматурни мрежи

Често при съставянето на анализи се налага да се зададе арматурната мрежа, като тегло. Тази таблица предоставя различни армировъчни заварени мрежи, като параметри и като тегло на м2. За пълнота са дадени теглата освен на м2 и за цялата мрежа.

D
РЕШЕТКА
РАЗМЕРИ
ТЕГЛО
ТЕГЛО ЗА М2
Ф 4.2
10 см х 10 см
2.15 м х 6 м
28.06 кг
2.18 кг/м2
Ф 4.2
15 см х 15 см
2.15 м х 6 м
18.71 кг
1.45 кг/м2
Ф 4.2
15 см х 25 см
2.15 м х 6 м
14.96 кг
1.16 кг/м2
Ф 4.2
20 см х 20 см
2.15 м х 6 м
14.03 кг
1.09 кг/м2
Ф 5
15 см х 15 см
2.15 м х 6 м
26.51 кг
2.06 кг/м2
Ф 5
20 см х 20 см
2.15 м х 6 м
19.88 кг
1.54 кг/м2
Ф 6
15 см х 15 см
2.15 м х 6 м
38.18 кг
2.96 кг/м2
Ф 6
20 см х 20 см
2.15 м х 6 м
28.63 кг
2.22 кг/м2
Ф 8
15 см х 15 см
2.15 м х 6 м
67.87 кг
5.26 кг/м2
Ф 8
20 см х 20 см
2.15 м х 6 м
50.90 кг
3.95 кг/м2

Можете да очаквате добавка към Project Estimator и QArm, която да пресмята арматурни мрежи по зададени параметри от потребителя.

Прехвърляне на бетон клас „B“ (В), бетон клас „C“(С) и марка бетон „M“(М)

РСН 03 Бетонови конструкции
РСН 03 Бетонови конструкции

Това е една таблица, която най – често ползвам при работа със строителни разходни норми. Много често в УСН или „Ремонтни работи“ разходите са за марка бетон, за пример М100. От друга страна в сметката са дадени изисквания за клас на бетона C 6/8.

Благодарение на таблицата лесно ще можете да прехвърляте бетон клас „B“, бетон клас „C“ и марка бетон „M“.

Клас по БДС EN 206-1
Клас по БДС EN 206-1/NA
Марки бетон
Клас „С“
Клас „В“
Марка „М“
.
Допълнителен С 6/8
В7,5
М100
С 8/10
В10
М150
Допълнителен С 10/12
В12,5
М150
С 12/15
В15
М200
С 16/20
В20
М250
С 20/25
В25
М350
С 25/30
В30
М400
Допълнителен С 28/35
В35
М450
С30/37
Допълнителен С 32/40
В40
М550
С 35/45
В45
М600
С 40/50
В50
М700
С 45/55
В55
М700
С 50/60
В60
М800
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА В КНИГАТА „РСН 03: БЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ“

.

Документация за Project Estimator 2.4

Здравейте,
документацията за новата версия на Project Estimator 2.4 е вече готова. Едно от главните промени е интегрирането на документацията с програмата. Във всеки прозорец има бутон за help, който ще ви отвори конкретната тема.

Fig01

В настоящата статия ще изброя новите теми с малко разяснения.

Работа с анализни цени
Редактиране на анализ – панелът за редактиране на анализи от настоящата версия вече е сменен.

Разширени възможности за редактиране
Калибриране на единична цена – тази функционалност позволява един анализ да бъде редактиран по – обратен път с цел получаване на фиксирана единична цена.
Съставяне на сборен анализ – формата за сборен анализ дава възможност да бъдат обединени различни анализи с различна степен на участие в един общ

Справки
В частта на справките има много промени и са добавени много нови опции. Разбира се всички са описани в ръководства.

Справки касаещи крайните стойности на обекта:
Обобщена информация за обекта
Подробна ифнормация за обекта
Симулации – тази форма ще позволи да се тества сметката с различни параметри и да се проследи как тяхната промяна се отразява на крайните стойности

Справки касаещи основната таблица (потребителски справки):
Използване на потребителски справки
Създаване и редактиране на потребителски справки

Справки касаещи конкретна позиция:
Помощни панели към анализ

Работа с дименсии
Работата с дименсии в Project Estimator отключва много нови функционалности. Ръководствата за тях са:
Дефиниране на дименсии
Проверка и корекция на дименсии
Конвертиране на анализ по дименсии
Конвертиране на анализ с коефициент

Добавки
Добавките са цял нов раздел от приложения за количествени сметки и ценообразуване, които целят да подпомагат процеса по офериране и бюджетиране:
Работа с добавки

Разбира се има и други малки промени или подобрени, но те не изискват изрично упоменаване.

Работа по версия 2.4 на Project Estimator

Някои от вече готовите функции във версия 2.4 са:
– автоматичен update
– подобряване на потребителските справки
– подробни сумарни изчисления (общо две нови форми)
– форма за симулиране на промени в допълнителните разходи, часовата ставка и печалбата

Версията би трябвало да стане готова до края на месеца. Потребителите, които в момента ползват версия 2.3 ще могат да направят update до 2.4.

Форма за симулации на различни параметри
Форма за симулации на различни параметри

Проекти в процес на работа

BM Port

logo
BM Port е програма за експортиране на сметка от Билдинг към MS Project. По – долу е показан екран от програмата.

BMPort.Screen.01

.
.
.

GuideCP, версия 2.0

Тече работа и по втората версия на програмата за ценоразписи. Едно от основните идеи е поддръжката на повече от един вид ценоразписи, както и различни ревизии на всеки от тях. По – долу е показан екран от настоящия статус на изпълнение.

GCP.02.Screen

Project Estimator вер. 2.3

Project Estimator вер. 2.3 вече е достъпен за сваляне. Основните допълнения в тази версия са:
– Библиотека за инсталиране на добавки
– Ново меню за инсталиране и стартиране на добавките
– Вътрешна командна конзола за Project Estimator, с поддръжка на скриптове

Целта е в хода на работа всички по – малки типове приложения от рода на програми с ценоразписи или такива за количествени сметки да могат да бъдат инсталирани бързо и да са лесно достъпни. Респективно след като вече не са необходими да могат да бъдат деинсталирани.

Инсталиране и стартиране на добавки

Стартирането на библиотеката се извършва от менюто Инструменти:
Fig1

В последствие инсталацията и деинсталацията на различни помощни приложения се извършва от стартираният диалог:
Fig2

Стартирането на добавките се извъшрва от вече показаното меню Инструменти или от появилата им се икона на Desktop`а.

Към настоящият момент достъпни за инсталиране са всички програми за количествени сметки, от рода на QSlab, СБК и др.

Преглед на PE Run
Вътрешната командна конзола се нарича PE Run и иконата и може да бъде извадена от библиотеката с добавки:
Fig3

Една от поддържаните функции в нея е инсталирането и деинсталирането:
Fig4

Също така в PE Run могат да бъдат писани скриптове за инсталиране на добавки или решаване на различни технически проблеми:
fig5

Нови ръководства за графици

GanttPort2Серия от нови ръководства за графици са качени. Разделени са на две: ръководства за експорт от Project Estimator към Microsoft Project и ръководства за мрежови графици.

Ръководства за импорт от Project Estimator към Microsoft Project:
» Въведение
» Настройки на и за Project
» Автоматично експортиране
» Ръчно експортиране
» Работа с шаблони за експортиране
» Особености

Ръководства за мрежови графици:
» Проверка на критичен път при мрежови графици

Работа по Project Estimator версия 2.1

Вече започна активна раобтата по версия 2.1. За сега са добавени нова функционалност за търсене и нов модул за импорт от Excel.

Новият модул за импортиране от Excel прави редица проверки на копираната сметка. Има индикатори, които подсказват за пропуснати дименсии, прекалено дълъг или къс текст, липса на количество и още много други.

Диаметри на тръби

Диаметри на тръби в милиметри и цолове

Надяваме се този набор от таблици да бъде полезен за вас. Ние го използваме най – често за преобразуване на диаметри при анализи от по – стари разходни норми. С две думи при строително ценообразуване.

Ако са ви необходими характеристики във връзка с проектиране, поръчки и т.н., би било най - добре да изискате информация от вашите доставчици.

 

Диаметри от NPS ⅛ до NPS 2½

цолове (NPS)
1/8″
1/4″
3/8″
1/2″
3/4″
1″
1 1/4″
1 1/2″
2″
2 1/2″
ф (DN)
Ф6
Ф8
Ф10
Ф15
Ф20
Ф25
Ф32
Ф40
Ф50
Ф65
мм (OD)
10.26
13.72
17.15
21.34
26.67
33.40
42.16
48.26
60.33
73.03

 

Диаметри от NPS 3 до NPS 8

цолове (NPS)
3″
3 1/2″
4″
4 1/2″
5″
6″
8″
ф (DN)
Ф80
Ф90
Ф100
Ф115
Ф125
Ф150
Ф200
мм (OD)
88.90
101.60
114.30
127.00
141.30
168.28
219.08

 

Диаметри от NPS 10 до NPS 24

цолове (NPS)
10″
12″
14″
16″
18″
20″
22″
24″
ф (DN)
Ф250
Ф300
Ф350
Ф400
Ф450
Ф500
Ф550
Ф600
мм (OD)
273.05
323.85
355.60
406.40
457.20
508.00
558.80
609.60

 

Диаметри от NPS 26 до NPS 36

цолове (NPS)
26″
28″
30″
32″
34″
36″
ф (DN)
Ф650
Ф700
Ф750
Ф800
Ф850
Ф900
мм (OD)
660.400
711.200
762.000
812.800
863.600
914.400

 

Ето няколко от означенията ползвани в таблиците:
NPS – е Северно Американски стандартен набор от размери на тръби
DN – е Европейският и международен стандарт, алтернативен на NPS
OD – outside diameter или външен диаметър