Програми

В АТС Софт сме разделили програмите си в две секции: програми за ценообразуване и програми за изготвяне на количествени сметки.
.
.

Програми за ценообразуване


Project Estimator

Project Estimator е строителен софтуер за ценообразуване, с който могат да се изготвят стойностни сметки с анализни цени. Програмата дава много възможности за редактиране и работа със самите анализи, както и разполага с база данни, които включват УСН, ТНС, Ремонтни работи и разбирасе РСН

Project Estimator е двупосочно съвместим с Excel, което означава, че освен да експортира в него, може и да импортира. В допълнение програмата предлага възможности за експортиране на сметката като график в MS Project.

Научи повече

Project Estimator е ценообразуващ софтуер. Той поддържа голям масив база данни от разходни норми и ресурси за създаването на строителни анализи. Програмата прави всички стандартни изчисления и справки в строителното ценообразуване. Добавени са опции потребителите сами да организират своята база в зависимост от спецификата на тяхната работа. Project Estimator е направен изцяло съвместим с Excel и поддържа импортиране, експортиране, копиране и вмъкване.

PE Base

PE Base е програма за създаване на база данни със строителни анализи и ценоразписи.

Тя разполага със специфични възможности, които помагат при изграждането на вътрешни норми за фирмата ви, вътрешни ценоразписи или просто разработване на анализи за нови технологии.

Научи повече

USN Bridge

USN Bridge е отделна програма за бази данни с разходни норми, която е направена да поддържа ценообразуването в Excel.

Ако предпочитате да изготвяте анализни цени в Excel, по всяка вероятност ще ви допадне и възможността отнякаде да копирате готови анализи от УСН с формули.

Програмата още е в процес на разработка. Ако искате, можем да ви изпратим по e-mail пробна версия на USN Bridge.

.
.
.
.
.
.
.

Програми за количествени сметки


QArm

Програма за изработване на подробни количествени сметки за армировка. Тя може да взима данни директно от AutoCAD чертежи. Също така има добри възможности ръчно въвеждане на данни.

Вече 5 години програмата е в помощ, както на колеги по обектите, така и на студенти, проектанти и ПТО отдели.

Научи повече


Qmrn

Qmrn служи за изчислявнае на количествата кофраж и бетон на единични и ивични фундаменти.

Благодарени на линейните шаблони и възможностите за типизиране, пресмятането на фундаменти и стени се извършва изключително лесно и бързо.

Научи повече

СБК

СБК служи за пресмятане количествата на кофража и бетона на стълбищата.

Програмата представлява схематичен калкулатор с възможност за експорт на резултатите в Excel.

Научи повече

QSlab

Програма за изчисляване на количествата на кофража и бетона на хоризонтални елементи: плочи, рампи и греди.

QSlab дава възможност за подробно разбиване на количествата и разбира се за окрупняване.

Научи повече


Equan

Equan представлява схематичен калкулатор за изчисляване на изкопи с различни форми.

Програмата е по – скоро малък сборник с често срещани земни стереометрични фигури, отколкото геодезически инструмент.

Научи повече

QLum

Тази програма служи за изчисляване на количествата на кофража и бетона на вертикали.

Програмата позволява експортиране на резултатите към Excel.

Научи повече

Мащабна линия

Това е електронна мащабна линия. Тя е удобна за използване както за AutoCAD, така и за разпечатени чертежи.

Удобен инструмент за вадене на количества. Особено при ваденето на площи оказва голямо съдействие.

Научи повече