Програми

В АТС Софт сме разделили програмите си в две секции: програми за ценообразуване и програми за изготвяне на количествени сметки.
.
.

Програми за ценообразуване


Project Estimator

Project Estimator ви дава решение на редица въпроси по подготовка на тръжни документации, остойностяване на строително-монтажни дейности, направа на фирмени ценоразписи за строителството, съставяне на цени за нови строителни технологии.

Програмата има разпознаваема функционалност и дизайн. Изцяло е съвместима с Excel и поддържа всички функционалности по обмен на данни като импорт, експорт, копиране и вмъкване. Project Estimator прави ценообразуването професионално, удобно и улеснено.

Научи повече


Suppliers Manager

Софтуер за създаване и управление на технически и ценови листи в строителството.

Suppliers Manager е програма за създаване и управление на база данни от ресурси и услуги на различни доставчици. С нея може да създавате ценоразписи (ценови листи) на различни доставчици, които да използвате при ценообразуването на строителни обекти.

Научи повече

PE Explorer

Управление на файлове, ресурси и данни с PE Explorer

PE Explorer е софтуерно приложение, предназначено за разглеждане и използване на информационен ресурс, създаден с програмата Project Estimator. Това приложение ви позволява да управлявате и организирате всички създадени сметки и да използвате най-пълноценно цялата база от файлове (сметки) на вашия компютър.

Научи повече

PE Base

PE Base е програма за създаване на база данни със строителни анализи и ценоразписи.

Тя разполага със специфични възможности, които помагат при изграждането на вътрешни норми за фирмата ви, вътрешни ценоразписи или просто разработване на анализи за нови технологии.

Научи повече

.
.
.
.
.
.
.

Програми за количествени сметки


QArm

Програма за изработване на подробни количествени сметки за армировка. Тя може да взима данни директно от AutoCAD чертежи. Също така има добри възможности ръчно въвеждане на данни.

Вече 5 години програмата е в помощ, както на колеги по обектите, така и на студенти, проектанти и ПТО отдели.

Научи повече


Qmrn

Qmrn служи за изчислявнае на количествата кофраж и бетон на единични и ивични фундаменти.

Благодарени на линейните шаблони и възможностите за типизиране, пресмятането на фундаменти и стени се извършва изключително лесно и бързо.

Научи повече

СБК

СБК служи за пресмятане количествата на кофража и бетона на стълбищата.

Програмата представлява схематичен калкулатор с възможност за експорт на резултатите в Excel.

Научи повече

QSlab

Програма за изчисляване на количествата на кофража и бетона на хоризонтални елементи: плочи, рампи и греди.

QSlab дава възможност за подробно разбиване на количествата и разбира се за окрупняване.

Научи повече


Equan

Equan представлява схематичен калкулатор за изчисляване на изкопи с различни форми.

Програмата е по – скоро малък сборник с често срещани земни стереометрични фигури, отколкото геодезически инструмент.

Научи повече

QLum

Тази програма служи за изчисляване на количествата на кофража и бетона на вертикали.

Програмата позволява експортиране на резултатите към Excel.

Научи повече

Мащабна линия

Това е електронна мащабна линия. Тя е удобна за използване както за AutoCAD, така и за разпечатени чертежи.

Удобен инструмент за вадене на количества. Особено при ваденето на площи оказва голямо съдействие.

Научи повече