Създаване на фирмени строителни ценоразписи с Project Estimator

С качването на следващата версия 2.5 всеки потребител на Project Estimator, ще може да получи най – новото разширение на базата данни PE FS. То ще бъде доставено, като малка допълнителна програма.

Тъй като разширението е добавено, като отделна програма потребителите не би трябвало да усетят разлика в работа си с Project Estimator,, но от друга страна всеки път, когато им бъде необходимо ще бъде на разположение.

Основен екран на добавката за база данни със строителни разходни норми PE File Search към софтуера за сторително ценообразуване Project Estimator
Всички представени цени в екраните или видеата са примерни и незадължителни.

Това е едно добро приложение, което изключително бързо разчита всичките ви сметки, които сте направили на Project Estimator, и ви поднася данните в удобна форма.

PE File Search генерира няколко таблици от вашите сметки, като в последствие ви ги представя под формата на ваш вътрешен ценоразпис. И това не касае само позиции с анализи, но и материали, часови ставки и машиносмени. Добавени са разумни алгоритми, които разпознават еднакви или подобни позиции и ги обединяват.

В комбинация с тези алгоритми и новата система за търсене намирането на информация става изключително бързо.

ЦЕНОВИЦИТЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ В КЪЩИ

Ето това ще е частта в, която Project Estimator, ще е различен за всеки.

Да вземем за пример по – специфичните технологии чието ценообразуване ви е коствало време и проучване. Сега този труд ще е стои на бърз достъп до вас с доста разбити данни. При търсенето на позиции ще можете да видите, колко е цената на труда или Нвр на всички позиции и от коя сметка са дошли.

03. Отворен анализ в PE File Search

PE File Search освен, че запазва анализа на позициите, извлича полезната информация и я разпределя в 10 помощни колони, които във всеки момент могат да бъдат включени или изключени.

От друга страна ще можете да избирате динамично от кои сметки да се образува базата данни. Това ще позволи от 80те добавени такива да се търси само в 11. Разбира се в последствие ще можете да изберете други 16 в, които да търсите.

Аз лично все още си играя с базата данни от всички сметки, като разглеждам какви цени сме давали за различни обекти през цялата 2015.

Търсене на цени на строителни материали с добавката PE File Search на програмата за строително ценообразуване Project Estimator

И докато говоря за цени една от сериозните приимущества е търсенето на цени на материали. При остойностяването на последната сметка с, която тествах PE File Search не ми се наложи да отворя Chrome нито веднъж. Тъй като при търсене ми излизаха всички цени за даден материал на практика много бързо си направих изводи за средните такива.

Базите данни с разходни норми натрупани от сметки имат и друго качество. Те нарастват с времето. Ако имате добър инструмент, който да не ви кара да търсите по директории и екселски файлове тази база би могла да бъде изключително мощен инструмент.

САМ В КЪЩИ?

Може да не е необходимо. PE File Search позволява работа в cloud средата, която вече използвате. Просто трябва да изберете една директория, която да се намира за пример в моят случай в Dropbox. Това е. Така на практика ще разполагате не само с вашите сметки, но и с тези на колегите ви.

С това PE File Search прави много сериозни стъпки в автоматичното създаване на фирмени ценоразписи и ускоряване на остойностяването с Project Estimator.

КАК СЕ ИНСТАЛИРА PE File Search?

Всъщност за всички настоящи потребители инсталирането ще е много лесно. Единственото необходимо е от менюто „Инструменти“ реда „Добавки“ да се стартира прозореца с добавки. След това просто се маркира PE File Search и се избира „Инсталиране“.

За по – напредналите потребители това е командата с, която ще можете да инсталирате директно от конзолата (стартира се отново от менюто „Инструменти“):
$install pefilesearch

След като стартирате иконата на програмата от десктопа ви просто следвайте инструкциите.