Qmrn

версия 1.0 β

Qmrn е програма за правене на количествени сметки на кофраж и бетон за фундаменти. Основната идея на програмата е да ускорява работата, като разделя фундаментите на типове или сечения, които се умножават по брой или дължина.

Главен екран на Qmrn
Главен екран на Qmrn

Елементите, които изчислява са:

  • типови единични фундаменти
  • фундаментна плоча
  • ивични фундаменти
  • нетипови фундаменти (за по – нестандартни ивични фундаменти)

Програмата позволява копиране, изрязване, вмъкване, търсене и всички останали стандартни функции.

 

Заложено е експортиране към Excell.

Лиценз на програмата: безплатен

Свалете програмата

.

Други екрани от програмата:

Добавяне на количество
Добавяне на количество
Форма за ивичен фундамент
Форма за ивичен фундамент
Панел за експортиране
Панел за експортиране
Форма за единичен фундамент
Форма за единичен фундамент

QSlab

QSlab е програма за изчисляване на количествените сметки на кофраж и бетон за плочи и греди. Нейното предназначение е да автоматизира, структурира и ускорява изчисляването им.

.

Главен екран
Главен екран

.

Свалете програмата

.

Плочи

Програмата предлага различни начини за добавяне на плочи или на части от тях, като:

плоча

този елемент е за плочи с една дебелина

поле

когато имате плочи с различни дебелини можете да ги въведете като полета

наклонена плоча

автоматично изчислява наколна на плочата по коти или проценти и променя количествата в зависимост от тях

обрамчващ кофраж

в случаите, когато сте използвали полета

нетипова плоча

използва се за различни неща от сорта на куполи, плочи под формата на дъга или др.

.

Определяне на наклон
Определяне на наклон

.

Греди

В QSlab можете да задавате плочата или полето, която подпира гредата. Така програмата автоматично приспада количествата, които отиват в плочата. Гредите, които могат да се добавят са:

обикновени греди

обратни греди

.

Заложени са различни варианти за изичсляването на отделните стойности. Благодарение на това с помощта на настройките ще можете да персонализирате QSlab за вашият стил на работа.

.

Настройки
Настройки

.

ВНИМАНИЕ: За да може вашите сметки наистина да са точни и да печелите време от тази програми ви препоръчвам да прегледате внимателно ръководството за ползване.

Ръководство за QSlab

QSlab е създадена да работи съвместно с AutoCAD. За това ще забележите, че основните входни параметри се различават от стандартните(т.е. вместо a, b и h имаме P, S и h поне за плочите). Това е за да може да се улесни и ускори вашата работа.

Препоръчвам да се обърне подробно внимание на долуописаните инструкции и препоръки за да можете да използвате пълният потенциал на програмата и да разчитате на по – точни резултати.

.

1. Плочи

В програмата най – честите входните параметри, както предполагам сте забелязали са периметър, лице и височина. Благодарение на това могат да се въвеждат по сложни геометрични форми.

.

1.1 Периметър и лице

Периметърът и лицето можете да вземете директно от AutoCAD по следният начин:

1. с командата polyline (или директно pl) очертеавате плочата или елемента, който желаете

2. след това маркирате само тази линия и с командата list ще получите нейните характеристики.

Моята препоръка е да си направите отделе layer с по – голяма дебелина и по остър цвят. Разбира се има и други варианти, които са не по – малко добри и могат да ви свършат работа.

.

1.2 Плоча

Този елемент е препоръчително да се използва само за плочи с еднаква дебелина навсякаде. Задължително е да въвеждате плочите с различни имена, ако добавяте повече от една.

 

Добавяне на плоча
Добавяне на плоча

 

Ако искате да редактирате вече добавен елемент трябва да щракнете 2 пъти върху него в таблицата и след нанасянето на промените да натиснете бутона промени.

Ето как можете разгледате разбивката на стойностите на въпросният ред:

– избирате реда

– с десен бутон пускате контекстното меню

– избирате реда „подробни сметки“

 

Подробни сметки - плоча
Подробни сметки – плоча

 

.

1.3 Поле

Този елемент от програмата, както и следващите долу са за описване на по – сложни плочи. Когато го използвате трябва да имате в пред вид, че той не смята обрамчващия кофраж. Това ви позволява да разбиете една плоча на множество от полета.

Подобно на плочата не трябва да вкарвате полета с еднакво описание.

.

1.4 Наклонена плоча

Наклонената плоча е изключително подходяща за пресмятане на рампи и стоманобетонови плочи. Тя се добавя аналогично на „поле“, но с процент за наклон.

 

Определяне на наклон
Определяне на наклон

 

Ако на чертежа не ви е даден наклона в проценти, а само в коти то можете сами да го пресметнете с бутона „Определи наклон“,  който се намира точно до него.

Този елеме също се нуждае от име, което да не се повтаря.

.

1.5 Обрамчващ кофраж

Обрамчващият елемент ще ви потрябва ако сте ползвали елементи като поле или наклонена плоча, тъй като в тях не се включва такъв.

Използването му е просто. Трябва да добавите дължината му (т.е. обиколката на цялата плоча или просто някакво пърче) и височината му.

Ако въвеждате повече от един елемент от този тип може да им задавате еднакво описание.

.

1.6 Отвор

Отворите в плочата се задават отново по периметър, площ и височина. За разликата от по – горните елементи отворите могат да имат еднакво описание.

Хубаво е да проверявате разбивката на крайните стойности (подробни сметки). Начина на изчисляване на отворите можете да промените от настройките на програмата.

.

.

2. Греди

Специфичното при задаването на всички видове греди е добавянето на височината. Програмата предлага 2 варианта:

– 1вият вариант е да зададете височината на гредата до горен ръб плоча и след това да изберете на коя плоча се намира (съответно за да бъде приспадната)

– 2рият вариант е, когато височината е до долен ръб плоча, но тогава НЕ ТРЯБВА да задавате поле или плоча

Същото се отнася и за обратните греди.

 

Добавяне на обратна греда
Добавяне на обратна греда

 

.

2.1 Обикновени греди

Обикновените греди се задават стандартно, като изключим горе описаните особености.

След като изберете „подробни сметки“ от контекстното меню пуснато след избирането на конкретният елемент ще получите разбивката на стойностите за кофраж и бетон.

 

Подробни сметки - греда
Подробни сметки – греда

 

.

2.2 Обратни греди

Специфичното при задаването на обратните греди е, че височината трябва да се добави със знак „-„.

.

.

3 Интерфейс

За хората, които досега са ползвали програмата няма да е трудно да се ориентират в интерфейса и неговите възможности.

.

3.1 Менюта, статус бар и др. елементи

.

 

Интерфейс
Основен интерфейс на QSlab

 

На схемата по – горе са описаните основните елементи на интерфейса. Тази програма следва стила на другите, които можете да намерите на този блог.

Основните елементи са:

барове – от тях се извършва почти всичко: добавяне, редактиране, търсене, експортиране и т.н. Намират се в горната част на прозореца

статусбар – там се визуализират обобщените резултати и се намира главното меню

главно и контекстни менюта – за разлика от повечето програми, тук менютата има второстепенна роля. В него са дублирани най – използваните функции на програмата. Също така там са описани и всички видове клавиши за бърз достъп функциониращи в програмата.

.

3.2 Редактиране

Програмата предлага всички стандартни функции, като копиране, изрязване, вмъкване, триене и промяна. Всички от тях се извършват с контекстното меню, което можете да извикате с десен бутон върху желаните елементи.

Редактирането се извършва с двукратно щракване на желаният от вас елемент.

.

3.3 Търсене

При търсенето има 2 специфични за програмата неща:

1то е, че трябва да се зададе дали да се търсят греди или плочи(респективно полета, отвори и т.н.).

2то е, че трябва за всяко ново търсене да се натисне бутонът „изчисти“.

.

3.4 Резултати

Резултатите, както и в предходните програми са изведени в дясната страна на статусбара. Кофражът е изразен в [m2], а бетонът [m3]. Има респективно по 2 полета за тях: за греди и за плочи.

.

3.5 Клавиши за бърз достъп

Някои от основните клавиши за бърз достъп са:

Ctrl + N – създава нов файл

Ctrl + O – отваря файл

Ctrl + S – запаметява файл

Ctrl + F – търсене

F5 – преизчислява всички елементи

F7 – копиране към Excel

Ctrl + C – копиране в таблицата

Ctrl + X – изрязване в таблицата

Ctrl + V – вмъкване (поставяне) на копирания елемент/и

Ctrl + A – маркира всичко в избраната таблица

.

3.6 Настройки

Въпреки, че е на последно място това е един от важните елементи на програмата. Настройките на QSlab отговарят предимно за методите за смятане на програмата. Затова е строго препоръчително те да бъдат прегледани преди да се приемат крайните резултати.

 

Настройки
Настройки

 

.

.

Пожелавам ви приятно и полезно ползване на QSlab

инж. Мартин Симеонов

Qlum 1.1

Qlum изчислява кофража и бетона на вертикалите. Тя ви дава подоробна количествена сметка, както и визоализира типа колона или шайби.

основен екран от Qlum
основен екран от Qlum

Елементите на програмата са:

– правоъгълна колона;
– кръгла колона;
– Г-образна голона;
– колона със специфично сечение;
– шайба;
– шайба с отвор;

.

Възможностите за въвеждане в програмата са:

– ръчно описване на елементите един по един;
– копиране на цялата абривиатура (например „K1 25/40“);
– автоматично събиране на данните от AutoCAD;

.

Също е добавена функция, която ви дава площта, в която вертикалите подпират плочата. Тази стойност при желание можете да извадите съвсем аргоментирано от кофража за плоча.

.

Лиценз на програмата:

програмата е безплатно с изключение на функциите за автоматично събиране на данни от AutoCAD. Цента иможете да проверите тук.

За студенти и преподаватели програмата е безплатна. За всички останали, които искат да тесват възможностите на платената версия могат да ми пишат за да им дам временен лиценз.


Свалете програмата

Ръководство за Qlum

Това ръководство прави кратък опис на интерфейса и функциите на програмата. В следващите редове ще прочетете:

панели и техните функции;

елементи от интерфейса;

начини за изчисления;

събиране на данни от AutoCAD;

клавиши за бърз достъп;

.

Панели

.

Панел „Начало“

панел "начало"
панел „Начало“

Елементи:

Нов (Ctrl + N) – създаване на нов файл;

Отвори (Ctrl + O) – отваряне на файл;

Запамети (Ctrl + S) – запис на файл;

(до бутона Запамети) – повторно запаметяване на файл;

Настройки за печат – служи за избор на принтера и настройването му за печат;

Предпечатен изглед – показва как таблицата би изглеждала на лист;

Печат – този бутон направо разпечатване с автоматичните настройки за печат;

.

Панел „Търсене“

панел "Търсене"
панел „Търсене“

Елементи:

поле за търсене (Ctrl + F) – това е полето, в което трябва да се въведе търсеният текст или цифра. При използването на клавиш за бърз достъп програмата ви позиционира директно върху него;

Търси – с натискането на този бутон търсенето започва. При всяко следващо натискане върху него ще се показва следваща позиция, която отговаря на търсеният текст или цифра, ако има такива;

Изчисти – тази функция трябва да се използва само в случаите, в които функцията „Търсене“ не работи. Тя рестартира алгоритъма и можете да започнете търсенето отново;

всички колони – тази отметка ви дава възможност да търсите едновременно във всички позиции;

избор на колона – задава номера на конкретна колона, в която да търсите, но преди това трябва да махнете отметката преди него;

Автоматичен № – добавя пореден номер на всяка позиция;

.

Панел „Правоъгълна колона“

панел "Правоъгълна колона"
панел „Правоъгълна колона“

Елементи:

– първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a – ширина на колоната;

b – дебелина на колоната;

h – височина на колоната;

Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Кръгла колона“

панел "Кръгла колона"
панел „Кръгла колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

– r – радиус на колоната;

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Г-образна колона“

панел "Г-образна колона"
панел „Г-образна колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a, b, c и d – са параметри на колоната описани на схемата;

Г-образна колона (легенда)
Г-образна колона (легенда)

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Шайби“

панел "Шайба"
панел „Шайба“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a, b, c и h1 – са параметри на шайбата;

Шайба с отвор (легенда)
Шайба с отвор (легенда)

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Нетипова колона“

Този панел служи за въвеждане на колони с нетрадиционно сечение, от сорта на пресечени кръгли, многоъгълни или други типове.

панел "Нетипова колона"
панел „Нетипова колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

кофраж – това е кофража на нетипова колона;

бетон – това е бетона на нетипова колона;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Автоматично въвеждане“

Този панел служи за автоматично въвеждане на абривиатури от сорта „К1 25/25“ или „К7 R=15“. Елементите на този панел са описани под снимката му в инструкциите за автоматично добавяне.

панел "Автоматично въвеждане"
панел "Автоматично въвеждане"

Програмата чете абривиатура от следният род:

– за правоъгълна колона:

<име на колона>[Сепаратор 1]<размер в см>[Сепаратор 2]<размер>

За пример в израза „К1 25/25“, „К1“ е името на колоната, което отива в описание, „Сепаратор 1“ е интервал описан като “ „, 25 и 25 са размерите, а „Сепаратор 2“ е изразът между размерите, който е „/“.

– за кръгла колона:

<име на колона>[Сепаратор 1]<радиус в см>

За пример в израза „К7 R=15“, „К1“ е името на колоната, което отива в описание, „Сепаратор 1“ е описан като “ R=“, 15 е диаметъра.

.

Панел „Вход / Изход“

панел "Вход / Изход"
панел „Вход / Изход“

Елементи:

към Excel – експортира данните от файла към Excel, като ги копира в клипборда. За да ги получите в Excel ще трябва на отвореният в него файл да изберете функцията „Paste“;

– към AutoCAD – тази функция в момента не е активна;

от AutoCAD – тази функция ще добави събраните от вас данни от AutoCAD в отвореният файл;

.

.

Интерфейс

.

Таблица с вертикали

Таблица с вертикали
Таблица с вертикали

Съдържание:

Тип – визуално изобразяване на типа вертикал;

–  поредене номер или име на колона;

Описание – име или пояснени на колоната

Параметри – това са размерите на въпросната колона или шайба;

Кофраж – количеството кофраж;

Бетон – количеството бетон;

Това е менюто за редактиране на таблицата, което съдържа основните функции, като вмъкване, ирязване, копиране, триене и т.н.

Меню за редактиране
Меню за редактиране

.

Статус бар

статус бар
статус бар

Елементи:

Кофраж – сумарна стойност на кофража за целия файл;

Бетон – сумарна стойност на бетона за целия файл;

Главна меню

Главно меню
Главно меню

.

.

Изчислени

Стандартните изчисления(тези в които се пресмята стойностите на кофража и бетона) се извършват автоматично. Въпреки това при натискането на F5 всички стойности се преизчисляват.

Програмата поддържа опцията подробни изчисления, която може да бъде извикана от основното меню или с клавишната комбинация Ctrl + F5. Тези изчисления дават освен стойностите на бетона, кофража, броя позиции и така наречената стойност „Отпадащ кофраж“. Това е площта, в която вертикалите подпират плочата. В тези места  плочата няма кофраж, а стойността която може да се извади от него е именно тази.

Подробни изчисления
Подробни изчисления

.


Събиране на данни от AutoCAD

.

В пеоцес на писане …

.

.

Клавиши за бърз достъп

.

Нов файлCrtl + N

Отвори Crtl + О

Запамети Crtl + S

Копиране Crtl + C

Изрязване Crtl + X

Вмъкване Crtl + V

Триене Crtl + F

Правоътъкна колонаF09

Кръгла колона F10

Г-образна колона F11

ШайбаF12

ТърсенеCrtl + F

Изчисляване Crtl + F5

Подробни изчисления Crtl + F6

СБК 1.1

СБК е програма за изработване на количествени сметки. Тя служи за пресмятане на кофраж и бетон за стълбища.

Данните в нея се въвеждат диркектно на схемата. Количествените сметки които могат да бъдат извадени са 2 вида: сбит и подробен.

Съдържание на подробна количествена сметка:

Кофраж:

  • Чела
  • Страници
  • Пързалка

Бетон:

  • Стъпала
  • Пързалка

Добавени са възможности за експорт в Excel.

Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Подробно ръководство за ползване:
Сваляне на програмата: