home2

1398842-0-Screen02

PE Base

Другият софтуер, на който искаме да ви обърнеме внимание, е PE Base. Това е програма за създаване на база данни със строителни анализи и ценоразписи.

Тя разполага със специфични възможности, които помагат при изграждането на вътрешни норми за фирмата ви, вътрешни ценоразписи или просто разработване на анализи за нови технологии.