equan

Equan е програма за изчисляване на количествата на земните работи. Тя позволява детайлно да бъдат пресметнати всички части на един изкоп (стоителната яма, откосите, входни рампи и т.н.).

Изтегляне на програмата

.

Главен екран
Главен екран

Това са екрани от програмата: