Прехвърляне на бетон клас „B“ (В), бетон клас „C“(С) и марка бетон „M“(М)

РСН 03 Бетонови конструкции
РСН 03 Бетонови конструкции

Това е една таблица, която най – често ползвам при работа със строителни разходни норми. Много често в УСН или „Ремонтни работи“ разходите са за марка бетон, за пример М100. От друга страна в сметката са дадени изисквания за клас на бетона C 6/8.

Благодарение на таблицата лесно ще можете да прехвърляте бетон клас „B“, бетон клас „C“ и марка бетон „M“.

Клас по БДС EN 206-1
Клас по БДС EN 206-1/NA
Марки бетон
Клас „С“
Клас „В“
Марка „М“
.
Допълнителен С 6/8
В7,5
М100
С 8/10
В10
М150
Допълнителен С 10/12
В12,5
М150
С 12/15
В15
М200
С 16/20
В20
М250
С 20/25
В25
М350
С 25/30
В30
М400
Допълнителен С 28/35
В35
М450
С30/37
Допълнителен С 32/40
В40
М550
С 35/45
В45
М600
С 40/50
В50
М700
С 45/55
В55
М700
С 50/60
В60
М800
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА В КНИГАТА „РСН 03: БЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ“

.