Изготвяне на стойностни сметки

KSSИзговените анализни цени или пълни стойностни сметки от нашият екип са подходящи за:
– кандидатстване по обществени поръчки
– кандидатстване за частни търгове
– анализ и планиране нна разходите за проект
– изготвяне на специфични бази данни за нови технологии

.
НАЧИН НА ИЗГОТВЯНЕ
Изготвянето на всички стойностни сметки и аналзни цени се извършва на програмата Project Estimator, като се ползват катко стандартните бази данни:
СЕК
УСН – Усреднени сметни норми
ТНС – Трудови норми в строителството

така и въвтрешно разработени:
ATS Info – които можете да разгледате на следният: адрес

Изготвените сметки могат да бъдат предавани със:
– справка Труд
– справка Материали
– справка Механизация
– специфични справки ( за пример справка за преки – допълнителни разходи)

.
.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
chromeНовите технологии се нуждаят от подсигуряване на база с анализи и разходни норми, както за материали, така и за труда и необходимата механизация. В тази насока се предлагат слените услуги:
изготвяне на бази данни за технологии – което включва структуриране на технологиите по видове дейности с всички необходими анализи до ниво готово за ползване от офертни отдели
изготвяне на анализи за специфични технологии – включва целият процес по превръщането на каталожната информация с разходни норми за материали в анализи готови за ползване
извършване на хронометражи – което включва заснемане, хронометражни карти и обобщаване на резултатите по видовете дейности

.