Изготвяне на цялостни количествени сметки

Изработване

Количествата се събират от чертежи във формат:

  • AutoCAD чертежи
  • PDF чертежи
  • Разпечатени чертежи

В последствие се обобщават в една сметка по позиции годни за ценообразуване.

.

Видове изработвани сметки

Изработват се сметки по части:

  • Архитектура
  • Конструкция
  • ВиК
  • Електро
  • ОВиК
  • и др.

При изработване на цялостна сметка по всички части за даден обект има отстъпка в цената.

.

Предаване

Основната количествена сметка се предава в папка. Допълнително за всяка част се предава отделна папка с подробните количествени сметки за нея.

Пакета от папки е придружаван от диск.

.

.

Клиенти

Това е списък с поръчки с показани фрагменти от тях:

Еднофамилна жилищна сграда

– изработена е подробна количествена сметка част архитектурна и конструктивна

КС - зидарии

Жилищна сграда с подземен паркинг

– изработена е подробна количествена сметка част архитектурна

.

Надстройка на жилищен блок

– изработена е подробна количествена сметка част конструктивна

.