Изготвяне на линейни и мрежови графици

Услугите, които се предлагат на страницата задоволяват напълно изискванията за:
3

 • графици към оферти по обществени поръчки
 • графици за изпълнение
 • графици за проектиране
 • графици за доставки

.
ВИДОВЕ
Графиците, които могат да бъдат изготвени за клиента са:

 • линейни графици
 • мрежови графици в линеен вид
 • мрежови графици

със съответните приложение към тях:
gr1

 • диаграми на работната ръка със средна линия на натоварването
 • диаграми на финансите без натрупване
 • диаграми на финансите със натрупване
 • таблици с ресурси

.
СОФТУЕР
По отношение на програмните продукти за изготвяне на графици се поддържат двете водещи програми в бранша:

 • Microsoft Project
 • Primavera

Разбира се по желание на клиента графикът с приложенията му може да бъде съставен и на Excel

За улеснение на клиентите след завършване на работа всички графици се предават освен в основният си формат (на MS Project или Primavera) и в pdf формат.