Изпълнени спецификации

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА