Техническа поддръжка

delСтранницата за техническа поддръжка е пригодена освен за крайните потребители така и за търговските представили. В нея ще можете да откриете техническа информация за програмите, дискусионни форуми и прочие.
..
От друга страна ще можете като търговски представител да регистрирате нови клиенти, или да поръчвате печатни материали.

..
..
..
..

..Поддръжка на програми
supportВъзможностите за поддръжка на строителният софтуер са предоставена техническа документация, публикуване на проблем във форума на конкретната програма или свързване с офиса от където е закупен продукта. Тук са изброени линковете към документациите и форумите на програмите.
..Project Estimator
..baseCP

..
..
..

..Поддръжка към търговска мрежа
Тази секция е предназначена за дистрибуторите на строителният софтуер. Тук могат да бъдат открити заявки за регистриране на нови фирми, потребители, валидиране на лицензи и прочие. Също така могат да бъдат изпратени заявки за търговски материали, като печатни ръководства, инсталационни дискове, книги и прочие.
..Регистриране на фирма / група ..Регистриране на потребител
..Активиране на лиценз ..
..Заявка за дистрибуционни материали ..Регистриране на TeamViewer ID

..
..
..

..Поддръжка към видеокурс за ценообразуване в Aula.bg
WorkТова е секцията, която ще ви е необходима за да започнете видеокурса за Строително ценообразуване с Project Estimator в Aula.bg. В началото на видеокурса е описано как да си направите регистрация. Тя ще ви е необходима при инсталиране на програмата. Разбира се в последствие е описано как да да лицензирате Project Estimator.
..Регистриране на нов потребител ..Регистриране на лиценз

..
..
..