home3

Още на сайта

На сайта можете да намерите освен Project Estimator или PE Base още серия от програми за количествени семтки. Също така сме заделили секция с ръководства. Ръководствата са или за нашите програми или за работа с Microsoft Project.

Програми за количествени сметки

Сигурно сте срещали калулатора ни за изчисляване на теглото на армировката QArm. В тази секция ще намерите освен него и останалата част от пакета програми за пресмятане на кофраж и бетон.

Ръководства

Освен ръководствата за нашите програми тук ще намерите и ръководства за графици.