Suppliers Manager

Софтуер за създаване и управление на технически и ценови листи в строителството.

Suppliers Manager е програма за създаване и управление на база данни от ресурси и услуги. С нея може да създавате ценоразписи (ценови листи) на различни доставчици, които да използвате при ценообразуването на строителни обекти. Програмата ви дава възможност да създавате и търсите различни услуги и строителни материали от различни доставчици и да съпоставяте цените.

Програмата е пряко свързана с програмата за строително ценообразуване Project Estimator и ви дава възможност да използвате целия създаден информационен ресурс при изготвянето на сметки.


Доставчици

Suppliers Manager ви позволява да въвеждате и използвате произволен брой доставчици на ресурси или услуги, които да използвате при съставяне и договаряне на цените.

Ценоразписи

Програмата ви позволява да създавате и използвате за всеки доставчик, произволен брой ценоразписи (таблици) с технически параметри и цени на различни услуги и материали.Търсене

Suppliers Manager разполага с бърза и стабилна търсачка, която ви помага за секунди да намерите търсения ресурс и неговата цена във всеки един ценоразпис. Програмата може да търси и във всички ценоразписи, като съпоставя данните от намерените резултати.

Интеграция

Програмата е пряко свързана със софтуера за строително ценообразуване Project Estimator. Връзката е еднопосочна и ви дава възможност да използвате целия създаден информационен ресурс с Suppliers Manager, като база данни при изготвянето на сметки.


Интеграция с Excel

Suppliers Manager осигурява пълна взаимовръзка към Excel, която дава възможност за импорт или експорт на всеки един ценоразпис поотделно или групово. Дава ви възможност вие да контролирате големината на записите при експорт от Excel.

Статистика

Програмата осигурява постоянен достъп до статистика за цялата налична информация ползвана от програмата.


Заключение

Ако работите с различни видове доставчици или имате ценоразписи Suppliers Manager е незаменим помощник. Благодарение на интеграцията му с Project Estimator ценообразуването става много по – лесно.

Цена на програмата

Цената на програмата е 150 лв без ДДС.