DiArm

DiArm е програма, която търси разликата в позицията между армировачни планове. Тя намира добро приложение, когато са направени ревизии на армировачни планове и трябва да се намерят променените и нови позиции.

Изтегли DiArm

Програмата работи, като добавите спецификацията на стария и на новия чертеж описани на QArm. Следващата стъпка е да избете желаното от вас филтриране и прегледате разликите. Можете да разгледате и краткото ръководство за работа:

Ръководство за DiArm

Глаен прозорец на DiArm
Глаен прозорец на DiArm