PE Explorer

Управление на файлове, ресурси и данни с PE Explorer

PE Explorer е софтуерно приложение, предназначено за разглеждане и използване на информационен ресурс, създаден с програмата Project Estimator. Това приложение ви позволява да управлявате и организирате всички създадени сметки и да използвате най-пълноценно цялата база от файлове (сметки) на вашия компютър.

Разглеждане на файлове

С PE Explorer ще можете да разглеждате всички файлове, които сте направили с Project Estimator.

Отделно програмата има пълна интеграция с Project Estimator.

Използване на файлове

Идеята на програмата е да можете да използвате информацията от вашите сметки.

Така ще имате достъп до всички направени анализи, цени на материали или механизация.Създаване на организация

С PE Explorer лесно можете да разграничите сметките, които могат да се преизползват и тези, които е по – добре да отидат в архив.

С това ще можете да повишите качеството на информацията в програмата, а от там и да ускорите работният процес.

Групиране на информация

С програмата ще можете да групирате вашите сметки по години, инвеститори, ценовици и други показатели.


Филтриране

PE Explorer ви позволява да филтрирате информацията. Да изваждате всички излишни и непотребни ревизии в архивен режим.

Приложението ви позволява по всяко време да възстановите архивираната информация.

Автоматична актуализация

Приложението поддържа информацията в себе си актуално, чрез автоматичният си режим за актуализации.


Заключение

В заключение може да се каже, че PE Explorer е необходим на всяка станция на, която имате инсталиран Project Esitimator. Програмата отключва много нови възможности на ценообразуващият софтуер.

Цена на приложението

Цената на приложението е 150 лв без ДДС.