QArm 1.21

QArm е програма за изработване на подробни количествени сметки за армировка. Методите, по които могат да се събират данни с нея са:

– ръчно

– копиране на позиция/позиции от AutoCAD

– автоматично събиране на данни от AutoCAD

.

След като сте събрали всички данни получавате:

– кратка разбивка на метрите и желязото, съответно на оребрената и неоребрената стомана

– подробна разбивка на количествата по диаметри и тип желязо, съответно в метри и килограми

.

Възможности за експортиране:

– експорт в Excel

– експорт в AutoCAD (тази функция ви дава добре познатите таблици на армировачните планове)

.

В новата верися:

– фиксиране на бъгове при отваряне на файл;
– промяна на диалога за резултати;
– клавиши за бърз достъп;
– добавяне на търсене;
– автоматична номерация;
– име на файл в лентата на прозореца;
– четене на дробни числа с „.“ и „,“;
– фиксиране на бъгове при отваряне на файл;- промяна на диалога за резултати;- клавиши за бърз достъп;- добавяне на търсене;- автоматична номерация;- име на файл в лентата на прозореца;- четене на дробни числа с „.“ и „,“;

.

Лиценз на програмата:

програмата е безплатно с изключение на функциите за автоматично събиране на данни от AutoCAD. Цента иможете да проверите тук.

За студенти и преподаватели програмата е безплатна. За всички останали, които искат да тесват възможностите на платената версия могат да ми пишат или да попълнят заявката в края на страницатаза да им дам временен лиценз.

.

Свалете програмата

.

Това са екрани от програмата:

Главен прозорец
Главен прозорец
Подробни резултати
Подробни резултати

.

.

За пълната версия …

Ръководство за QArm

Инсталация

.

Добавка за AutoCAD

Стъпка 1ва
Стъпка 1ва

От таба „За програмата“ изберете зеленият бутон.

.

Стъпка 2ра
Стъпка 2ра

След това натиснте инсталиране в AutoCAD. Ако бутонът ви е неактивен се свържете с нас.

.

Стъпка 3та
Стъпка 3та

В стъпка 3 инсталаторът за AutoCAD вече е стартиран. В бялото поле ще получавате подробни инструкции за това как да завършите инсталацията успешно.

.

Начало

.

Работа с файлове

Начален екран
Начален екран

.

Настройки

Настройки на QArm
Настройки на QArm

.

Редактиране

.

Добавяне

Добавяне на позиция
Добавяне на позиция

.

Редактиране

Меню за редактиране
Меню за редактиране

.

.

Работа в AutoCAD

.

Избор на армировки

Избирането на елементи се извършва с командата в AutoCAD a_pr1 или друга, ако сте я променили в настройките на QАrm.

След въвеждането на командата в командния ред се появява съобщение за въвеждане на описание.

Команден ред на AutoCAD
Команден ред на AutoCAD

.Можете да въведете всякакво описание на кирилица или латиница. Потвърждава се с Enter.
След това програмата ви подканя да изберете обекти.

Маркиране на позиции
Маркиране на позиции

.След избора на обекти и потвърждаване, програмата ви пита за брои на избраните обекти.

Брой, т.е. маркирали сте Гр. 1, но от нея има 7 броя.
Брой, т.е. маркирали сте Гр. 1, но от нея има 3 броя.

Ако желаете можете само да потвърдите (по подразбиране е 1) или да въведете друг брой, удобно е за греди където може да имате няколко броя с еднаква армировка.

С това въвеждане вие приключвате избора на обекти и избраните обекти се оцветяват в текста, който сте задали в настройките на QАrm. (В случая е червен) настройките на QАrm.

Оцветяване на избраната армировка
Оцветяване на избраната армировка

.

Работа с файлове

Втората команда е за показване запазване и добавяне към файл. Тя може да се стартира след като сте направили поне един набор с командата за избор. Наборът на избирания може да е и повече от един. Всички избирания се пазят докато не ги запазите или добавите във файл.

Тази команда е a_pr2, ако не сте я променили в настройките на QАrm.

Основен прозорец
Основен прозорец

.

При избиране на „Показване на армировката” се появява прозорец със списък на всички армировки, които сте избрали преди това.

Списък с добавената армировка
Списък с добавената армировка

.

При избиране на „Запазване във файл” се отваря прозорец, който ви позволява да запазите избраните армировки във файл с разширение *.arm .

При избиране на „Добавяне във файл” можете да добавите във вече създаден файл.

.

.

Парсване

.

Една позиция

Програмата дава възможност да копирате абривиатурата на армировката от AutoCAD и да я поставите в полето. След като натиснете „Добави“ данните от абривиатурата ще се разпределят в таблицата.

Единично парсване
Единично парсване

.

Много позиции

Парсване на списък от позиции
Парсване на списък от позиции

.

Импортиране на данни от AutoCAD

Вмъкването на данни събрани в AutoCAD, става по два начина: избирате бутона „файл“, който е показан по – горе или щраквате 2 пъти на запаметеният файл.

.

.

Резултати

.

Кратки резултати

Кратки резултати
Кратки резултати

.

Подробни резултати и експортиране към Excel

Подробни резултати
Подробни резултати