СБК 1.1

СБК е програма за изработване на количествени сметки. Тя служи за пресмятане на кофраж и бетон за стълбища.

Данните в нея се въвеждат диркектно на схемата. Количествените сметки които могат да бъдат извадени са 2 вида: сбит и подробен.

Съдържание на подробна количествена сметка:

Кофраж:

  • Чела
  • Страници
  • Пързалка

Бетон:

  • Стъпала
  • Пързалка

Добавени са възможности за експорт в Excel.

Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Таблица с подробните количествени сметки.
Подробно ръководство за ползване:
Сваляне на програмата: