Project Estimator 2.0 (beta)

Привет на всички. Новата версия на Project Estimator вече е готова. За разлика от страта лицензите ще бъдат разделени на два: безплатен и платен, като в безплатния част от опциите няма да бъдат достъпни.

Ако желаете да тестванет прогрограмата ще имате коледен бонус (-: от 6 месечен безплатен лиценз. Програмата можете да свалите от този адрес:

https://www.dropbox.com/sh/wh4x399ijvqy8gf/AYBwZHLiFh

Това са някои от основните нововъедения:
– добавени са бази данни АСН (Актуализирани сметни норми)
– добавени са бази данни УСН (Усреднени сметни норми)
– бази данни с материали, работници и механизация
– възможности за импортиране на количествена сметка от Excel към Project Estimator
– проверка на анализи за липсващи цени, забравени коефициенти и още много други

Статистика за посещения на блога

Поздрави и благодарности на всички потребители на страницата.

Това са статистиката с посещенията през годините:

Статистика за посещения на година
Статистика за посещения на година, като за 2013 г. последните 3 месеца са попълнени на база на предходните

Ще се постаря следващата година да запазя интереса ви!

Първа версия на PE Workstation

Радвам се да съобщя на всички потребители за първата версия на PE Workstation. Тази програма отключва мрежовата работа на Project Estimator и позволява работата в екип по сметки.

F005

Софтуера има добри възможности по отношение на събирането на база данни с анализи от създадените в него сметки.

От друга страна PE Workstation не се нуждае от големи сървърни ресурси за работа. Има лесна инсталация и поддръжката е максимално опростена.

Повече информация можете да видите на:
https://martinsimeonov.wordpress.com/apps/peworkstation/

Това са няколко допълнителни изгледа:

База данни от анализи
База данни от анализи
Файловата структура на за примерен обект
Файловата структура на за примерен обект