QSlab

QSlab е програма за изчисляване на количествените сметки на кофраж и бетон за плочи и греди. Нейното предназначение е да автоматизира, структурира и ускорява изчисляването им.

.

Главен екран
Главен екран

.

Свалете програмата

.

Плочи

Програмата предлага различни начини за добавяне на плочи или на части от тях, като:

плоча

този елемент е за плочи с една дебелина

поле

когато имате плочи с различни дебелини можете да ги въведете като полета

наклонена плоча

автоматично изчислява наколна на плочата по коти или проценти и променя количествата в зависимост от тях

обрамчващ кофраж

в случаите, когато сте използвали полета

нетипова плоча

използва се за различни неща от сорта на куполи, плочи под формата на дъга или др.

.

Определяне на наклон
Определяне на наклон

.

Греди

В QSlab можете да задавате плочата или полето, която подпира гредата. Така програмата автоматично приспада количествата, които отиват в плочата. Гредите, които могат да се добавят са:

обикновени греди

обратни греди

.

Заложени са различни варианти за изичсляването на отделните стойности. Благодарение на това с помощта на настройките ще можете да персонализирате QSlab за вашият стил на работа.

.

Настройки
Настройки

.

ВНИМАНИЕ: За да може вашите сметки наистина да са точни и да печелите време от тази програми ви препоръчвам да прегледате внимателно ръководството за ползване.

Ръководство за QSlab

QSlab е създадена да работи съвместно с AutoCAD. За това ще забележите, че основните входни параметри се различават от стандартните(т.е. вместо a, b и h имаме P, S и h поне за плочите). Това е за да може да се улесни и ускори вашата работа.

Препоръчвам да се обърне подробно внимание на долуописаните инструкции и препоръки за да можете да използвате пълният потенциал на програмата и да разчитате на по – точни резултати.

.

1. Плочи

В програмата най – честите входните параметри, както предполагам сте забелязали са периметър, лице и височина. Благодарение на това могат да се въвеждат по сложни геометрични форми.

.

1.1 Периметър и лице

Периметърът и лицето можете да вземете директно от AutoCAD по следният начин:

1. с командата polyline (или директно pl) очертеавате плочата или елемента, който желаете

2. след това маркирате само тази линия и с командата list ще получите нейните характеристики.

Моята препоръка е да си направите отделе layer с по – голяма дебелина и по остър цвят. Разбира се има и други варианти, които са не по – малко добри и могат да ви свършат работа.

.

1.2 Плоча

Този елемент е препоръчително да се използва само за плочи с еднаква дебелина навсякаде. Задължително е да въвеждате плочите с различни имена, ако добавяте повече от една.

 

Добавяне на плоча
Добавяне на плоча

 

Ако искате да редактирате вече добавен елемент трябва да щракнете 2 пъти върху него в таблицата и след нанасянето на промените да натиснете бутона промени.

Ето как можете разгледате разбивката на стойностите на въпросният ред:

– избирате реда

– с десен бутон пускате контекстното меню

– избирате реда „подробни сметки“

 

Подробни сметки - плоча
Подробни сметки – плоча

 

.

1.3 Поле

Този елемент от програмата, както и следващите долу са за описване на по – сложни плочи. Когато го използвате трябва да имате в пред вид, че той не смята обрамчващия кофраж. Това ви позволява да разбиете една плоча на множество от полета.

Подобно на плочата не трябва да вкарвате полета с еднакво описание.

.

1.4 Наклонена плоча

Наклонената плоча е изключително подходяща за пресмятане на рампи и стоманобетонови плочи. Тя се добавя аналогично на „поле“, но с процент за наклон.

 

Определяне на наклон
Определяне на наклон

 

Ако на чертежа не ви е даден наклона в проценти, а само в коти то можете сами да го пресметнете с бутона „Определи наклон“,  който се намира точно до него.

Този елеме също се нуждае от име, което да не се повтаря.

.

1.5 Обрамчващ кофраж

Обрамчващият елемент ще ви потрябва ако сте ползвали елементи като поле или наклонена плоча, тъй като в тях не се включва такъв.

Използването му е просто. Трябва да добавите дължината му (т.е. обиколката на цялата плоча или просто някакво пърче) и височината му.

Ако въвеждате повече от един елемент от този тип може да им задавате еднакво описание.

.

1.6 Отвор

Отворите в плочата се задават отново по периметър, площ и височина. За разликата от по – горните елементи отворите могат да имат еднакво описание.

Хубаво е да проверявате разбивката на крайните стойности (подробни сметки). Начина на изчисляване на отворите можете да промените от настройките на програмата.

.

.

2. Греди

Специфичното при задаването на всички видове греди е добавянето на височината. Програмата предлага 2 варианта:

– 1вият вариант е да зададете височината на гредата до горен ръб плоча и след това да изберете на коя плоча се намира (съответно за да бъде приспадната)

– 2рият вариант е, когато височината е до долен ръб плоча, но тогава НЕ ТРЯБВА да задавате поле или плоча

Същото се отнася и за обратните греди.

 

Добавяне на обратна греда
Добавяне на обратна греда

 

.

2.1 Обикновени греди

Обикновените греди се задават стандартно, като изключим горе описаните особености.

След като изберете „подробни сметки“ от контекстното меню пуснато след избирането на конкретният елемент ще получите разбивката на стойностите за кофраж и бетон.

 

Подробни сметки - греда
Подробни сметки – греда

 

.

2.2 Обратни греди

Специфичното при задаването на обратните греди е, че височината трябва да се добави със знак „-„.

.

.

3 Интерфейс

За хората, които досега са ползвали програмата няма да е трудно да се ориентират в интерфейса и неговите възможности.

.

3.1 Менюта, статус бар и др. елементи

.

 

Интерфейс
Основен интерфейс на QSlab

 

На схемата по – горе са описаните основните елементи на интерфейса. Тази програма следва стила на другите, които можете да намерите на този блог.

Основните елементи са:

барове – от тях се извършва почти всичко: добавяне, редактиране, търсене, експортиране и т.н. Намират се в горната част на прозореца

статусбар – там се визуализират обобщените резултати и се намира главното меню

главно и контекстни менюта – за разлика от повечето програми, тук менютата има второстепенна роля. В него са дублирани най – използваните функции на програмата. Също така там са описани и всички видове клавиши за бърз достъп функциониращи в програмата.

.

3.2 Редактиране

Програмата предлага всички стандартни функции, като копиране, изрязване, вмъкване, триене и промяна. Всички от тях се извършват с контекстното меню, което можете да извикате с десен бутон върху желаните елементи.

Редактирането се извършва с двукратно щракване на желаният от вас елемент.

.

3.3 Търсене

При търсенето има 2 специфични за програмата неща:

1то е, че трябва да се зададе дали да се търсят греди или плочи(респективно полета, отвори и т.н.).

2то е, че трябва за всяко ново търсене да се натисне бутонът „изчисти“.

.

3.4 Резултати

Резултатите, както и в предходните програми са изведени в дясната страна на статусбара. Кофражът е изразен в [m2], а бетонът [m3]. Има респективно по 2 полета за тях: за греди и за плочи.

.

3.5 Клавиши за бърз достъп

Някои от основните клавиши за бърз достъп са:

Ctrl + N – създава нов файл

Ctrl + O – отваря файл

Ctrl + S – запаметява файл

Ctrl + F – търсене

F5 – преизчислява всички елементи

F7 – копиране към Excel

Ctrl + C – копиране в таблицата

Ctrl + X – изрязване в таблицата

Ctrl + V – вмъкване (поставяне) на копирания елемент/и

Ctrl + A – маркира всичко в избраната таблица

.

3.6 Настройки

Въпреки, че е на последно място това е един от важните елементи на програмата. Настройките на QSlab отговарят предимно за методите за смятане на програмата. Затова е строго препоръчително те да бъдат прегледани преди да се приемат крайните резултати.

 

Настройки
Настройки

 

.

.

Пожелавам ви приятно и полезно ползване на QSlab

инж. Мартин Симеонов