Qmrn

версия 1.0 β

Qmrn е програма за правене на количествени сметки на кофраж и бетон за фундаменти. Основната идея на програмата е да ускорява работата, като разделя фундаментите на типове или сечения, които се умножават по брой или дължина.

Главен екран на Qmrn
Главен екран на Qmrn

Елементите, които изчислява са:

  • типови единични фундаменти
  • фундаментна плоча
  • ивични фундаменти
  • нетипови фундаменти (за по – нестандартни ивични фундаменти)

Програмата позволява копиране, изрязване, вмъкване, търсене и всички останали стандартни функции.

 

Заложено е експортиране към Excell.

Лиценз на програмата: безплатен

Свалете програмата

.

Други екрани от програмата:

Добавяне на количество
Добавяне на количество
Форма за ивичен фундамент
Форма за ивичен фундамент
Панел за експортиране
Панел за експортиране
Форма за единичен фундамент
Форма за единичен фундамент