Qlum 1.1

Qlum изчислява кофража и бетона на вертикалите. Тя ви дава подоробна количествена сметка, както и визоализира типа колона или шайби.

основен екран от Qlum
основен екран от Qlum

Елементите на програмата са:

– правоъгълна колона;
– кръгла колона;
– Г-образна голона;
– колона със специфично сечение;
– шайба;
– шайба с отвор;

.

Възможностите за въвеждане в програмата са:

– ръчно описване на елементите един по един;
– копиране на цялата абривиатура (например „K1 25/40“);
– автоматично събиране на данните от AutoCAD;

.

Също е добавена функция, която ви дава площта, в която вертикалите подпират плочата. Тази стойност при желание можете да извадите съвсем аргоментирано от кофража за плоча.

.

Лиценз на програмата:

програмата е безплатно с изключение на функциите за автоматично събиране на данни от AutoCAD. Цента иможете да проверите тук.

За студенти и преподаватели програмата е безплатна. За всички останали, които искат да тесват възможностите на платената версия могат да ми пишат за да им дам временен лиценз.


Свалете програмата

Ръководство за Qlum

Това ръководство прави кратък опис на интерфейса и функциите на програмата. В следващите редове ще прочетете:

панели и техните функции;

елементи от интерфейса;

начини за изчисления;

събиране на данни от AutoCAD;

клавиши за бърз достъп;

.

Панели

.

Панел „Начало“

панел "начало"
панел „Начало“

Елементи:

Нов (Ctrl + N) – създаване на нов файл;

Отвори (Ctrl + O) – отваряне на файл;

Запамети (Ctrl + S) – запис на файл;

(до бутона Запамети) – повторно запаметяване на файл;

Настройки за печат – служи за избор на принтера и настройването му за печат;

Предпечатен изглед – показва как таблицата би изглеждала на лист;

Печат – този бутон направо разпечатване с автоматичните настройки за печат;

.

Панел „Търсене“

панел "Търсене"
панел „Търсене“

Елементи:

поле за търсене (Ctrl + F) – това е полето, в което трябва да се въведе търсеният текст или цифра. При използването на клавиш за бърз достъп програмата ви позиционира директно върху него;

Търси – с натискането на този бутон търсенето започва. При всяко следващо натискане върху него ще се показва следваща позиция, която отговаря на търсеният текст или цифра, ако има такива;

Изчисти – тази функция трябва да се използва само в случаите, в които функцията „Търсене“ не работи. Тя рестартира алгоритъма и можете да започнете търсенето отново;

всички колони – тази отметка ви дава възможност да търсите едновременно във всички позиции;

избор на колона – задава номера на конкретна колона, в която да търсите, но преди това трябва да махнете отметката преди него;

Автоматичен № – добавя пореден номер на всяка позиция;

.

Панел „Правоъгълна колона“

панел "Правоъгълна колона"
панел „Правоъгълна колона“

Елементи:

– първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a – ширина на колоната;

b – дебелина на колоната;

h – височина на колоната;

Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Кръгла колона“

панел "Кръгла колона"
панел „Кръгла колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

– r – радиус на колоната;

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Г-образна колона“

панел "Г-образна колона"
панел „Г-образна колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a, b, c и d – са параметри на колоната описани на схемата;

Г-образна колона (легенда)
Г-образна колона (легенда)

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Шайби“

панел "Шайба"
панел „Шайба“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

a, b, c и h1 – са параметри на шайбата;

Шайба с отвор (легенда)
Шайба с отвор (легенда)

– h – височина на колоната;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Нетипова колона“

Този панел служи за въвеждане на колони с нетрадиционно сечение, от сорта на пресечени кръгли, многоъгълни или други типове.

панел "Нетипова колона"
панел „Нетипова колона“

Елементи:

–  – първата позиция от таблицата. В това поле не е задължително да има само цифра. Можете да въведете и текст от сорта на „К1“;

– Описание – място, в което можете да опишете позицията;

кофраж – това е кофража на нетипова колона;

бетон – това е бетона на нетипова колона;

– Добавяне – с този бутон добавяте позицията в таблицата;

– Промени – ако щракнете 2 пъти на дадена позция в таблицата и тя е от този тип, ще ви се отвори панела. Тогава можете да правите промени, но не трябва да натискате на „Добави“, а на „Промени“ за да се запазят измененията;

.

Панел „Автоматично въвеждане“

Този панел служи за автоматично въвеждане на абривиатури от сорта „К1 25/25“ или „К7 R=15“. Елементите на този панел са описани под снимката му в инструкциите за автоматично добавяне.

панел "Автоматично въвеждане"
панел "Автоматично въвеждане"

Програмата чете абривиатура от следният род:

– за правоъгълна колона:

<име на колона>[Сепаратор 1]<размер в см>[Сепаратор 2]<размер>

За пример в израза „К1 25/25“, „К1“ е името на колоната, което отива в описание, „Сепаратор 1“ е интервал описан като “ „, 25 и 25 са размерите, а „Сепаратор 2“ е изразът между размерите, който е „/“.

– за кръгла колона:

<име на колона>[Сепаратор 1]<радиус в см>

За пример в израза „К7 R=15“, „К1“ е името на колоната, което отива в описание, „Сепаратор 1“ е описан като “ R=“, 15 е диаметъра.

.

Панел „Вход / Изход“

панел "Вход / Изход"
панел „Вход / Изход“

Елементи:

към Excel – експортира данните от файла към Excel, като ги копира в клипборда. За да ги получите в Excel ще трябва на отвореният в него файл да изберете функцията „Paste“;

– към AutoCAD – тази функция в момента не е активна;

от AutoCAD – тази функция ще добави събраните от вас данни от AutoCAD в отвореният файл;

.

.

Интерфейс

.

Таблица с вертикали

Таблица с вертикали
Таблица с вертикали

Съдържание:

Тип – визуално изобразяване на типа вертикал;

–  поредене номер или име на колона;

Описание – име или пояснени на колоната

Параметри – това са размерите на въпросната колона или шайба;

Кофраж – количеството кофраж;

Бетон – количеството бетон;

Това е менюто за редактиране на таблицата, което съдържа основните функции, като вмъкване, ирязване, копиране, триене и т.н.

Меню за редактиране
Меню за редактиране

.

Статус бар

статус бар
статус бар

Елементи:

Кофраж – сумарна стойност на кофража за целия файл;

Бетон – сумарна стойност на бетона за целия файл;

Главна меню

Главно меню
Главно меню

.

.

Изчислени

Стандартните изчисления(тези в които се пресмята стойностите на кофража и бетона) се извършват автоматично. Въпреки това при натискането на F5 всички стойности се преизчисляват.

Програмата поддържа опцията подробни изчисления, която може да бъде извикана от основното меню или с клавишната комбинация Ctrl + F5. Тези изчисления дават освен стойностите на бетона, кофража, броя позиции и така наречената стойност „Отпадащ кофраж“. Това е площта, в която вертикалите подпират плочата. В тези места  плочата няма кофраж, а стойността която може да се извади от него е именно тази.

Подробни изчисления
Подробни изчисления

.


Събиране на данни от AutoCAD

.

В пеоцес на писане …

.

.

Клавиши за бърз достъп

.

Нов файлCrtl + N

Отвори Crtl + О

Запамети Crtl + S

Копиране Crtl + C

Изрязване Crtl + X

Вмъкване Crtl + V

Триене Crtl + F

Правоътъкна колонаF09

Кръгла колона F10

Г-образна колона F11

ШайбаF12

ТърсенеCrtl + F

Изчисляване Crtl + F5

Подробни изчисления Crtl + F6