ML Mащабна линия – версия 2.1

МL е мащабна линия. Нейното предназначение е:

– да определя мащабите на чертежа;

– да отчита линейни размери и площи;

Програмата е пригодена предимно за работа с чертежи в електронен вид. При разпечатени чертежи програмата е изключително удобна за отчитането на размери( при мащаби 1:125 например).

Аз лично много често я използвам за да определя мащаба на детайлите, които чертая.

Основен екран на мащабната линия
Основен екран на мащабната линия

.

Свалете програмата

.

ML Мащабна линия

Версия 2.0 beta

.

ML е електронна мащабна линия. Те е предназначена главно за работа в AutoCAD, но е подходяща и за разпечатени чертежи. С нея бързо и интуитивно ще можете да превръщатите отчетените размери или площи в реални.

ML - Главен екран
ML - Главен екран

.

линкове за сваляне:

инсталационна версия – линк 1

ML: Ръководство

.

Пример 1: Отчитане от AutoCAD чертежи

Стъпка 1 : определяне на мащаб

Намерете размер на чертежа, на който знаете реалният размер и го запишете в полето „Реален размер“. След това измерете размера (напирмер с команда di) и запишете резултата в поле „Отчетен размер“. И двете полета се намират в групата „Задаване на мащаб“.

Пример: в нашият случай сме избрали размер на колона 0.25 м и сме отчели 25.

.

Стъпка 2: отчитане на стойности

Размерите чиито стойности искате да разберете поставете в полето „Отчетен размер“ в групата „Отчитане“ (аналогично площите в „Отчетена площ“). След натискане на бутона „ПРЕИЗЧИСЛИ“ ще получите реалните стойности в полетата до тях.

Пример: в нашият случай с команда „li“ в AutoCAD сме извадили, че периметъра на колоната е 130, а площта 1000. Натискаме на „ПРЕИЗЧИСЛИ“ и получаваме, че периметъра е 1,3 м, а сечението 0,1 м2.

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дименсиите в групата „Задаване на мащаб“ имат само визуален характер. Те имат значение за определянето на мащаб на разпечатен чертеж. Разбира се за удобство в полето „Реален размер“ можете да зададете реалната дименсия. Така програмата ще ви дава реалните дименсии при отчитане.

.

.

Пример 2: Работа с разпечатени чертежи

Стъпка 1 : определяне на мащаб

Намерете размер на чертежа, на който знаете реалният размер и го запишете в полето „Реален размер“ в групата „Задаване на мащаб“.  След това измерете размера и запишете резултата в поле „Отчетен размер“ в същата група. В случая от много голяма важност е да запишете точните мерни единици.

Пример: в нашият случай сме измерили 4 мм от чертежа, които отговарят на 1 м. След натискане на бутона „ПРЕИЗЧИСЛИ“ получавама мащаба на чертежа, който е 1 : 250.

.

Стъпка 2: отчитане на стойности

Размерите чиито стойности искате да разберете поставете в полето „Отчетен размер“ в групата „Отчитане“ (аналогично площите в „Отчетена площ“). След натискане на бутона „ПРЕИЗЧИСЛИ“ ще получите реалните стойности в полетата до тях в съответната дименския.

Пример: в нашият случай сме избрали избрали размер 1 см и площ 1 см2. След натискането на бутона „ПРЕИЗЧИСЛИ“ получаваме реалните размери: 0,25 м и 0,0625 м2 в полетата до зададените стойности.