Geom 1.0

Geom е програма, която ви помага да пресмятате различни размери под наклон зададен в % или градуси. Програмата е удобна за смятане на количествени сметки на покриви.

Например:

  • площи под наклон;
  • линейни размери под наклон;
  • циментова замазка за наклон и др.
Основен екран на Geom
Основен екран на Geom

Сваляне на програмата:

линк 1