Equan – версия 1.1

Equan е програма за изчисляване на количествата на земните работи. Тя позволява детайлно да бъдат пресметнати всички части на един изкоп (стоителната яма, откосите, входни рампи и т.н.).

Изтегляне на програмата

.

Главен екран
Главен екран

Това са екрани от програмата:

Equan – ръководство за ползване

Първо изкопът трябва да бъде да разделен на части и всяка една по отделно да бъде изчислена на програмата.
.
От главната форма трябва да бъде избран обектът, който ще се пресмята. В случаят е избран „Строителна яма“.
.
За да се пресметне изкопа трябва да бъдат въведените размерите директно върху схемата и да сеизбере бутона „Изчисли“. Резултатът може да бъде копиран от жълтото поле директно под самата скица. Там е предоставена и допълнителна информация.
Изчисляване на обема на строителна яма
Изчисляване на обема на строителна яма

Пресмятането на останалите фигури е аналогично.

СЪВЕТ: Програмата е оптимизирана за бърза работа, за която не е необходимо използването на мишка. Това става, като се използва бутона „Tab“ от клавиатурата.