DiArm tutorial

На схемата по – долу е подробно описан интерфейсът на програмата.

Главен прозорец
Главен прозорец

Втората схема е за настройките на програмата. Особено важно е да се сменят опциите за сравнение в зависимост от файла за да може да се постигне коректен резултат.

Настройки
Настройки