Изкупуване на УСН-та и ТНС-та

Здравейте, изкупувам оригиналните книжки УСН и ТНС.

За контакти:

  simeonov.martin@gmail.com

  (0884) 097 868

.

ТНС

ТНС (Трудови норми в строителството)
ТНС (Трудови норми в строителството)

Списък ТНС:

ТНС 01 Пренос и превоз на строителни материали
ТНС 02 Изкопни работи - ръчно и механизирано
ТНС 03 Архитектурно-строителни работи
ТНС 04 Добиване и обработване на скални материали, каменни облицовки и пътно строителство
ТНС 05 Водопроводни и канализационни работи
ТНС 06 Електромонтажни работи
ТНС 07 Монтаж на отоплителни, вентилационни, хладилни инсталации, кухненски уредби
ТНС 08 Изолации и специални зидарии
ТНС 09 Озеленителни работи
ТНС 10 Горно строене и ЖП линии
ТНС 11 Тунелно и хидротехническо строителство
ТНС 12 Заваръчни работи
ТНС 13 Ремонтни работи
ТНС 14 Пренос и превоз на машини и съоръжения
ТНС 15 Монтаж на технологични тръбопроводи
ТНС 16 Производство на стоманобетонни конструкции и изделия
ТНС 17 Монтаж на стоманобетонни елементи
ТНС 18 Изработване и монтаж на стоманени конструкции
ТНС 19 Монтаж на котли
ТНС 20 Монтаж на парни турбини и генератори
ТНС 21 Монтаж на водни турбини и генератори
ТНС 22 Монтаж на машини и съоръжения
ТНС 23 Строителни и монтажни работи, извършвани в помощни предприятия
ТНС 24 Производство на стоманени конструкции, монтажни елементи и детайли в предприятия и бази
ТНС 25 Технологичен транспорт с товарни автомобили-панеловози
ТНС 26 Изграждане на магистрални газопроводи и нефтопроводи
ТНС 27 Ремонт на технологично оборудване при производство на цимент
ТНС 28 Производство на строителна керамика
ТНС 29 Производство на изолационни, облицовъчни и други материали и изделия за строителството

.

УСН

УСН (Усреднени сметни норми)
УСН (Усреднени сметни норми)

Списък УСН:

УСН  1 Земни работи
УСН  2 Високо строителство
УСН  3 Пътно и ЖП строителство
УСН  4 Водноенергийно, мелиоративно и тунелно строителство
УСН  5 Водопроводи, канализации, пречиствателни станции и промишлени тръбопроводи
УСН  6 Монтаж на силнотокови кабелни линии
УСН  7 Общостроителни работи по кабелни линии
УСН  8 ОВ и климатични инсталации, кухненски, хладилни и перални уредби, монтаж на асансьори
УСН  9 Тръбопроводи и арматура
УСН 10 Топлинни и хладилни изолации
УСН 11 Пещостроителни работи по топлотехнически устройства и хим. съоръжения
УСН 12 Монтаж на метални конструкции
УСН 13 Монтаж на енергийни, отоплителни и промишлени котли
УСН 14 Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоръжения
УСН 15 Монтаж на турбини и генератори
УСН 16 Монтаж на стоманобетонни конструкции и бетонови елементи в сгради и съоръжения
УСН 17 Подземно минно строителство в рудната промишленост
УСН 18 Подземно минно строителство във въглищната промишленост
УСН 22 Монтаж на металообработващи, пресови, леярски и др. машини
УСН 23 Монтаж на подемно-транспортни механизми
УСН 24 Монтаж на КИП и А
УСН 34 Електромонтажни работи
УСН 35 Монтаж на мрежи ниско напрежение и електропроводи до 400 KV
УСН 36 Трансформаторни постове и електрически подстанции
УСН 37 Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии
УСН 38 Монтаж на стационарни ТТ съоръжения
УСН 39 Монтаж на контактна мрежа 25 KV, 50 Hz по ЖП линии
УСН 40 Сигнализация, централизация и блокировка на ЖП линии
УСН 41 Монтаж на контактни мрежи и фидери 1500 V в мините
УСН 42 Монтаж на компресори, помпи и вентилатори

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s