Поръчани програми

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

AREASOFT
Програма за управление на арендатори и обработваеми земеделски парцели. Програмата позволява различни видове отчети и печат. Пригодена е за работа с потребители.

GEOWORK
Програма служеща за прехвърляне на данни от тотална станция към AtuoCad. Програмата разполага със собствена база данни от символи, която е редактируема.

Поръчани и изпълнение са още три разширения:
– 1во: добавяме на софтуерна защита
– 2ро: разширяване на функционалността за добавяне и редактиране на знаци
– 3то: разширяване на функционалността с възможност за изчертаване на линейни обекти

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА
Изчислителна програма по поръчка на Хидротехнически факултет в УАСГ. Служи за оразмеряване на водните количества.

BIOSTEP
Изчислителна програма по поръчка на Хидротехнически факултет в УАСГ. Програмата служи за оразмеряване на биологично стъпало по 3 метода.